ژیگول ایرانی

معنی ژیگولو چیست؟ ماجرای ژیگولوهای ایرانی + عکس

4
معنی ژیگولو چیست؟ ماجرای ژیگولوهای ایرانی + عکس

خبرینا | در روزهای گذشته کلمه ژیگولو در گوشه و کنار فضای مجازی زیاد دیده شده است. علت آن هم صحبت های یک جامعه شناس به  آقای قرآیی مقدم در مورد پدیده ژیگولو در ایران با یکی از رسانه های داخل کشور بوده است. [caption id="attachment_1116" align="aligncenter" width="750"] معنی ژیگولو چیست؟ژیگولو ...