امپراطور کوزکو

ماجرای توهین زینب موسوی”امپراطور کوزکو”به نماز خواندن رییسی

56
ماجرای توهین زینب موسوی”امپراطور کوزکو”به نماز خواندن رییسی

ماجرای توهین زینب موسوی به نماز خواندن ابراهیم رییسی در کرملین روسیه   توهین زینب موسوی ملقب به امپراطور کوزکو به ابراهیم رییسی خبرینا | تقریبا تمام کسانی که با شبکه های مجازی در ارتباط هستند زینب موسوی خالق شخصیت امپراطور کوزکو را می شناسند یا اگر او را دنبال نکرده باشند حتما ...