اشعار تک بیتی عطار نیشابوری

گزیده ای از اشعار عطار نیشابوری + شعرهای عاشقانه ای از عطار نیشابوری

0
گزیده ای از اشعار عطار نیشابوری + شعرهای عاشقانه ای از عطار نیشابوری

عطار نیشابوری یکی از شاعران بزرگ ایرانی است که دارای اشعار زیادی در وصف خدا، عشق و ... است. برای اینکه با گزیده ای از اشعار عطار نیشابوری و شعرهای عاشقانه ای از عطار نیشابوری و اشعار کوتاه عطار و اشعار دوبیتی آن بیشتر آشنا شوید با ما همراه باشید. گزیده ...