متن درباره شهامت + عکس نوشته شجاعت

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره شجاعت و متن درباره ترسو نبودن و متن درباره نترس بودن و متن درباره شهامت و عکس نوشته شجاعت و عکس نوشته شهامت و عکس پروفایل درباره شجاعت و عکس استوری شجاع بودن را مشاهده کنید.

 متن درباره شهامت

متن درباره شهامت

شجاع باش، بر ترس‌ هایت غلبه کن و اولین قدم را بردار…

موفقیت پشت قدم‌ های تو نهفته است!

—–

شجاعت همیشه فریاد نمی زند، شجاعت گاهی صدای ضعیفی در انتهای روز است که می‌گوید فردا باز هم تلاش می کنم

متن درباره شهامت

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند .
گوته

متن درباره شهامت

مرد بزرگ، غمخواری و تشویش نشان نمی دهد، عاقل است و تردید ندارد، شجاع است و نمی ترسد.

متن درباره شجاعت

تمامی رویاهای مان به حقیقت می‌پیوندند، اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

“والت دیزنی”

متن درباره شهامت

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .
ارد بزرگ

—–

بدون شجاعت،

ما نمی توانیم هیچ فضیلت دیگری را با ثبات انجام دهیم.

بدون شجاعت ما نمی توانیم مهربان، درست کار، سخاوتمند یا صادق باشیم.

متن درباره شهامت

تصوری که ما از خودمان داریم
مرزهای موفقیت ما را تعیین می کند

عکس پروفایل شهامت

برای انجام هر کاری به شجاعت نیاز دارید
هر زمان که تصمیم به انجام کاری می‌گیرید، همیشه کسانی هستند که به شما می‌گویند که اشتباه می‌کنید
همیشه مشکلاتی وجود دارد که شما را وادار می‌کند که باور کنید حق با منتقدان شماست

“رالف والدو امرسون”

متن درباره شهامت

شجاعت مانند عشق ، از امید تغذیه می شود .
بناپارت

—–

شجاعت یعنی هیچ وقت اجازه ندهی ترس هایت بر روی تصمیم هایت اثر بگذارد….

متن درباره شهامت

دست یافتن به رویاها زمان بر است، نیاز به تلاش و کوشش، فداکاری و ایثار دارد اما در پایان ارزشش را خواهد داشت

عکس استوری شجاعت

آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار .
الین چانک

متن درباره شهامت

اگر شجاعت تغییر را بدست آوریم، یک روز هم نوبت ما می شود که داستان تغییر و پیشرفتمان را برای دیگران تعریف کنیم.

شجاعت در وجود همه ما هست، فقط باید نشان دهیم که شجاع هستیم.

متن درباره شهامت

نمی توانی به سمت افق های تازه شنا کنی، مگر اینکه شهامت از دست دادن چشم انداز ساحل را داشته باشی

عکس پروفایل شجاع بودن

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها ، می توان شناخت.
دانیال حکیم

متن درباره شهامت

یکی از مهم ترین ویژگی افراد موفق و ثروتمند، شجاع بودن است. آن ها شجاعت ریسک کردن را دارند، تا زمانی که شما ریسک نکنید و چیز های جدید را تجربه نکنید به فرد موفق و ثروتمند تبدیل نمی شوید.

نظرات