متن در مورد احساس پشیمانی + عکس نوشته زیبا

0

در این پست می توانید متن در مورد احساس پشیمانی و عکس نوشته زیبا و متن های عاشقانه پشیمان شدن و جملات کوتاه در مورد حسرت در زندگی را ببینید.

متن در مورد احساس پشیمانی

متن در مورد احساس پشیمانی

ماه شهریور که می شود

آدم ناخودآگاه یاد پاییز هزار رنگ می اُفتد

یاد بچگی و استرس آغاز دوباره ی سال تحصیلی

ماه شهریور برای من آغاز پاییز است …

پاییز را همیشه به خودم تشبیه می کردم

می دانی راستش پاییز هم برای خودش بهاری بود

که در انتظار معشوقش این چنین زرد و بی رمق شد …

متن در مورد احساس پشیمانی

از کارهای اشتباهم پشیمان نیستم؛
از کارهای خوبی که برای افراد نالایق انجام دادم، پشیمانم…

متن در مورد احساس پشیمانی

به هر دل بستنم

عمری پشیمانی بدهکارم!

غم که نوشتن ندارد!
نفوذ می کند در استخوان هایت ،جاسوس میشود در قلبت و آرام آرام از چشم هایت میریزد بیرون

متن در مورد احساس پشیمانی

انسان ها زود پشیمان می شوند.
گاه از گفته هایشان،
گاه از نگفته هایشان،.
اما سراغ ندارم کسی را
که از “مهربانی” پشیمان شده باشد….

متن های عاشقانه پشیمان شدن

دین و دل به یک دیدن، باختیم و خرسندیم

در قمار عشق ای دل، کی بود پشیمانی؟

شیخ بهایی

متن در مورد احساس پشیمانی

خیال بودن در آغوش زنی دیگر

هنوز هم عذاب آورترین خیال من است

بیا و آغوشت را از من دریغ مکن

که عمری را باید با حسرت داشتنت سر کنم …

شاید من زیادی امیدوارم، شاید زیاد رویا میبافم، ولی حداقل تا خسته نشم تسلیم نخواهم شد و از چیزی پشیمان نخواهم شد.

متن در مورد احساس پشیمانی

بزرگترین پشیمانی ام

ساعت ها جمله ساختن

گاه تنها میشوم تنهاتر از همه٬

گوشه ای مینشینم و حسرت ها را مرور میکنم٬

نمیدانم کدام خواهش ها را نشنیدم٬

و به کدام تنهایی خندیدم که تنهاترینم..

متن در مورد احساس پشیمانی

نه که از بوسه ی معشوق بترسم،هرگز

از گناهی که پشیمان نکند می ترسم

جملات کوتاه در مورد حسرت در زندگی

که تندی پشیمانی آردت بار

تو در بوستان تخم تندی مکار

فردوسی

من واسه این که
این انگشتا دیگه نلرزن
خیلی زحمت کشیدم .
دیگه برنگرد

متن در مورد احساس پشیمانی

در زندگی خودتان بیشتر به “نباید” ها توجه کنید
مثلا نباید به او دل ببندم
نباید از فلانی توقع داشته باشم
نباید این کار را انجام دهم

متن پرمحتوا درباره پشیمانی

حالا من مانده ام و

پنجره ای خالی

و فنجان قهوه ای که از

حرف های نگفته پشیمان است …

گروس عبدالملکیان

متن در مورد احساس پشیمانی

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم

تا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشت

در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم

متن کوتاه از حسرت خوردن

از کارهای اشتباهم پشیمان نیستم؛

از کارهای خوبی که

برای افراد نالایق انجام دادم، پشیمانم…

فرانسیس اندروود

متن در مورد احساس پشیمانی

زیر باران بدون چتر!

با دستانی یخ کرده ، دست در دست هم

توی پیاده رو های آب گرفته شهر

نگاه مردمی که با حسرت ما را نگاه میکنند

نظرات