متن درباره زیرآب زنی + عکس نوشته افراد حسود و دورو

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره آدم های دورو و متن درباره افراد حسود و متن درباره زیرآب زنی و عکس نوشته افراد حسود و دورو و متن درباره افراد دو به هم زن و عکس نوشته افراد دورو و عکس نوشته افراد زیرآب زن را مشاهده کنید.

 متن درباره زیرآب زنی

متن درباره زیرآب زنی

یه روزی نوبت تو میشه , از قدیم گفتن چاه کن همیشه ته چاهه!!

—–

زیر آب زن همیشه دمبال طعمه می گرده , اول باهاش خوب رفاقت می کنه بعدش ضربه فنی!!
دورو و زیرآب زن نباشیم

متن درباره زیرآب زنی

یه نفر اینجا زیرآبمو زده که اگه بخوام میتونم از سوتیاش یه مستند دو ساعته بسازم

—–

حسود زود خشمگین مى شود و دیر کینه از دلش مى رود.

نصیحت و خیرخواهى از حسود محال است.

متن درباره زیرآب زنی

بیشتر سوء تفاهم ها از حرفهای خاله زنکی شروع میشه , و ریشه ی تمام زیرآب زنی ها , حسادت پنهان است

متن درباره حسود

اینکه آدمها همیشه شبیه حرفاشون نیستن , حرفی نیست ولی کاش حداقل شبیه دروغاشون بودن

متن درباره زیرآب زنی

حسادت عیبى رسوا و بخلى سهمگین است و حسود تا به آرزوى خود درباره محسودش نرسد آرام نمى گیرد.

—–

خطرناک ترین خوردنی دنیا ,
گول ظاهر آدماست هرچند ظاهرشونم داغونه.

متن درباره زیرآب زنی

در محیط کاری افرادی هستند که برای رسیدن به جایگاه بالاتر، زیرآب زنی همکاران دیگر را می کنند با این افراد درست برخورد کنید تا مانع پیشرفت شما نشوند

متن درباره افراد دورو

بیشتر سوء تفاهم ها از حرفهای خاله زنکی شروع میشه , و ریشه ی تمام زیرآب زنی ها , حسادت پنهان است

متن درباره زیرآب زنی

آدم دورو و زیرآب زن دیر یا زود دستش روو می شه پس کمتر نقش بازی کن شترمرغ حسود

—–

حسود یا حسادت کردن خوشبختانه ژنتیکی نیست بلکه آموختنی است و افرادی که واکنش های هیجانی آنها با رشدشان بزرگ تر میشود و آرزو های زوال برای دیگران

متن درباره زیرآب زنی

اینکه آدمها همیشه شبیه حرفاشون نیستن , حرفی نیست ولی کاش حداقل شبیه دروغاشون بودن

عکس نوشته درباره زیرآب زنی

بترسید از آدمای روباه صفتی که میخوان ادای سگای با وفا رو در بیارن .

متن درباره زیرآب زنی

دلبری صورت ماه تو چیست؟ هرکه به نظاره نشیند تورا می زنی ماه ، به زمین بیشتر ناز تو در پرده سخن گفتن است از سفر اینگونه بمن گفتن است

—–

لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت مى کند، روبه رو تملّق مى گوید و از گرفتارى دیگران شاد مى شود.

متن درباره زیرآب زنی

یکرنگ بمان حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی که
مردمش برای پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند.

—–

دوست حسود را سه نشانه است پشت سرت غیبت میکند رو به رو تملق میکند موندن زیر آب و بالا نیومدنه ! مراقب باشیم تو اشتباهات خودمون نمونیم

نظرات