جملات زیبا دکتر مصدق + عکس نوشته سخنان دکتر مصدق

0

در این پست می توانید جملات زیبایی از سخنان دکتر مصدق و جملات سنگین دکتر مصدق و جملات زیبا دکتر مصدق و عکس نوشته سخنان دکتر مصدق و متن کوتاه سخنان دکتر مصدق و جملات تند درباره عدالت از دکتر مصدق را مشاهده کنید.

جملات زیبا دکتر مصدق

جملات زیبا دکتر مصدق

آزادی مطبوعات و اجتماعات و حقوق مالکیت وسایر حقوق بشری را مردم می­توانند در قانون اساسی بخوانند.

ولی اگر دولت نخواهد نمی­توانند از آنها استفاده ببرند و یا استفاده نمایند.

نجات وطن عالی­ترین و بزرگترین قانون است.

—–

نجات وطن عالی­ ترین و بزرگترین قانون است.

جملات زیبا دکتر مصدق

ملت­هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده­اند سال­ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده­اند تا به مقصود خود نائل شده­ اند.

جملات زیبا دکتر مصدق

اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم،

از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی­توانیم کاری انجام دهیم.

جملات زیبا دکتر مصدق

بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد.

در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟

عکس نوشته سخنان دکتر مصدق

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.

جملات زیبا دکتر مصدق

هر ملتی باید عقیده داشته باشد.

اگر یک ملتی عقیده نداشته باشد آن ملت کارش زار می­شود همه باید سعی کنید که در جامعه یک عقیده و مسلک و مرامی باشد.

اگر ملت بی­مرام باشد آن ملت از بین می­رود.

جملات زیبا دکتر مصدق

آزادی مطبوعات و اجتماعات و حقوق مالکیت وسایر حقوق بشری را مردم می­توانند در قانون اساسی بخوانند ولی اگر دولت نخواهد نمی­توانند از آنها استفاده ببرند و یا استفاده نمایند.

جملات زیبا دکتر مصدق

عقیده ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید ، نه اینکه احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند و حکم شرع مقدس هم همین است.

جملات سنگین دکتر مصدق

اگر شرایط انتخاب کنندگان و طرز انتخابات صحیح شد آن وقت آنها هر کسی را که انتخاب کنند خوب می­شود.

جملات زیبا دکتر مصدق

معتقدم من غیر از حمایت از این طبق مرامی ندارم و نمی­خواهم که کارگری به نفع سرمایه­ دار بیچاره و زبون شود ایراد من به شما این است که مرام را از سیاست تفکیک نمی­نمائید.

—–

تنها ملت است که می­تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار نظر کند.

جملات زیبا دکتر مصدق

اگر امور اجتماعی خوب نباشد امور انفرادی هم بد می­شود

پس لازم است که اول هر کس در اصلاح جامعه بکوشد و بعد امور انفرادی را اصلاح نماید.

نظرات