متن درباره شکست پذیر + عکس نوشته شکست

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره تلاش بعد از شکست و عکس نوشته انگیزشی بعد از شکست و متن درباره شکست پذیر و عکس نوشته شکست و عکس استوری شکست و عکس نوشته دباره شکست خوردن و سخنان بزرگان درباره شکست را مشاهده کنید.

 متن درباره شکست پذیر

متن درباره شکست پذیر

هیچ دلیلی برای ترس از شکست وجود ندارد. چیزی که دیگران آن را شکست می دانند، فقط یک توقف موقتی است؛ به شرطی که به رویاهایتان را باور داشته باشید.

متن درباره شکست پذیر

خطا پایه موفقیت است و وسیله ای است که با آن می توان به موفقیت رسید.

متن درباره شکست پذیر

همه انسان ها عاشق موفقیت هستند‌ . همه برای موفقیت تلاش می‌کنند ولی با شکست هایشان کنار نمی آیند. آنچه باید بدانید این است که بسیاری از افراد موفقیت نمی رسند، زیرا نمی خواهند شکست را تجربه کنند.

متن درباره شکست پذیر

اگر موفق نشدید، فقط مهم است که به یاد داشته باشید هیچ داستان موفقیتی بدون شکست به اتمام نمی‌رسد.

متن درباره شکستن خوردن

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.
( کنفسیوس )

متن درباره شکست پذیر

اگر شما از شکست خوردن نترسید . پس نمی توانید خودتان را یک انسان شکست خورده بدانید.

متن درباره شکست پذیر

اگر شکست بخورم، دوباره امتحان می کنم و دوباره و دوباره این کار را انجام می دهم. اگر شکست خوردید، دوباره امتحان کنید. روح انسان می تواند خیلی چیزهای سخت را تحمل کند. فقط بستگی به این دارد که چگونه می‌خواهید کار را به اتمام برسانید. از خودتان بپرسید، آیا میخواهید قوی باشید یا نه؟

متن درباره شکست پذیر

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از ۹۹ در صد خطا حاصل شده است.
( سوشیرو هوندا )

متن درباره زمین خوردن

وینستون چرچیل با سختی های زیادی مواجه شد و زمانی که در ارتش مشغول خدمت بود، بسیار سختی کشید. او در امتحان کنکور دوبار شکست خورد و برای سومین بار توانست پذیرفته شود. زندگی آدم های موفقیت پر از تجربیات شکست است.

متن درباره شکست پذیر

هیچ جذابیتی در شکست خوردن وجود ندارد اما باید خودتان انتخاب کنید و دوباره به مسیر اصلی برگردید. تنها راهی که می توانید خودتان را ارتقا دهید، این است که فراتر از وضعیت کنونی خود را به چالش بکشید.

متن درباره شکست پذیر

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟
( پارکر پالمر )

نظرات