متن درباره لذت زندگی + عکس نوشته در مورد لذت زندگی

0

دز این پست می توانید متن درباره لذت زندگی و عکس نوشته در مورد لذت زندگی و متن زیبا و فلسفی و متن های پندآموز زیبا و کوتاه و متن درباره لذت از زندگی را ببینید.

متن درباره لذت زندگی

متن درباره لذت زندگی

«شادی یک انتخاب است، یک انتخاب تکراری.»
آکیلناتان لوجسواران

خوشبختی یک انتخاب است، نه تکرار!

(آکیلناتان لوگزوارن)

متن درباره لذت زندگی

هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید
اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید
“بیل گیتس”

فقط بازی کن و از بازی لذت ببر.

(مایکل جردن)

متن زیبا در مورد لذت بردن از زندگی

۲. «فقط بازی کنید. خوش بگذرانید. از بازی لذت ببرید.»
مایکل جردن

متن درباره لذت زندگی

تلاش کردن برای زندگی در زمان حال
بدون حسرت خوردن برای گذشته و ترس از آینده
لازمه داشتن زندگی شاد است

متن درباره لذت زندگی

۳. «در طول زندگی‌تان، شادی کنید و بخندید. از زندگی باید لذت برد، نه آنکه آن را فقط تحمل کرد.»
گوردون بی. هینکلی

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

امید و آرزوهایت را دنبال کن، نه ترس‌ هایت را!

(جودی بور)

متن درباره لذت بردن از زندگی

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید آن را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها
“آلبرت انیشتین”

متن درباره لذت زندگی

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست
زندگی یعنی ساختن خودت!
“جرج برنارد شو”

۴. «هدف از زندگی این است که آن را زندگی کنید، تا جایی که می‌شود تجربه کسب کنید، مشتاقانه و بدون ترس سراغ تجربه های جدید بروید.»
النور روزولت

متن درباره لذت زندگی

۵. «راز زندگی، لذت بردن از گذر زمان است.»
جیمز تیلور

متن زیبا و فلسفی

از زندگی لذت ببر. زندگی کوتاه است.

(هانس کریستین اندرسن)

متن درباره لذت زندگی

۷. «هر روز طوری زندگی کنید انگار که آخرین روز شماست. یک روز این حرف درست از آب درخواهد آمد.»
هری مورانت

من دریافته ام که اگر به زندگی عشق بورزید
زندگی عشق را به سوی شما باز خواهد گرداند

۸. «به سادگی از زندگی و لذت های فراوانی که با آن می‌آیند، لذت ببرید.»
کارولینا کورکووا

متن های پند آموز زیبا و کوتاه

زندگی یا یک ماجراجویی شجاعانه است یا هیچ!

(هلن کلر)

گذشته هایت را ببخش
زیرا آنان همچون کفش های کودکی ات نه تنها برایت کوچک اند
بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز می دارند

متن درباره لذت زندگی

خوشبختی یعنی
چه دور
چه نزدیک
هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باش … !

متن زیبا درباره زندگی و لبخند و عشق

۹. «امیدها و آرزوهای خود را دنبال کنید نه ترس هایتان را.»
جودی بوئر

۱۱. «از زندگی لذت ببرید. برای مردن زمان زیادی وجود دارد.»
هانس کریستیان آندرسن

متن درباره لذت زندگی

«کاری را انجام دهید که شما را خوشحال می‌کند، با کسی باشید که باعث خنده شما می‌شود، به همان اندازه که نفس می‌کشید، بخندید و تا زمانی که زنده اید، عاشق باشید.»
راشل آن نونز

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …

نظرات