متن آغوش کشیدن عشق + عکس نوشته درباره آغوش و بوسه

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره به آغوش کشیدن و متن زیبا درباره آغوش یار و متن آغوش کشیدن عشق و عکس نوشته درباره آغوش و بوسه و اشعار زیبا درباره آغوش یار و متن زیبا درباره بغل عاشقانه را مشاهده کنید.

متن آغوش کشیدن عشق

متن آغوش کشیدن عشق

دیکتاتور

تویی و آغوشت !

که هر بار

مرا تسلیم می کند . . . !

—–

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .
کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . .

متن آغوش کشیدن عشق

در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . .
و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . !

—–

در تلاطم آغوشت

احمقانه است شناگر ماهری بودن

در تو

تنها باید غرق شد . . .

عکس نوشته عاشقانه

تا پایان عمر به یاد خواهم داشت که هرگز نفهمیدم مزه ی خوابیدن در آغوشت را . . . !

متن آغوش کشیدن عشق

من “کوهی” از دردم
بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر
بــگذار
تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !

متن آغوش کشیدن عشق

این که باید
فراموش ات می کردم را هم
فراموش کردم
تو تکراری ترین حضور روزگار منی
و من عجیب
به آغوش تو
از آن سوی فاصله ها
خو گرفته ام

متن آغوش کشیدن عشق

چرا بغل کردن حس خوبی به آدم میده ؟
چون در سمت راست بدن قلب وجود نداره و اونجا خالیه ولی وقتی کسی رو که دوست داری بغلش میکنی قلبش اون جای خالی رو پر میکنه و انگار که تو صاحب دو تا قلب شدی . . .

عکس استوری بغل و بوسه

وقتى در آغوشم آرام میگرفت…
چشمانش را میبست…
نمیدانم از احساسش بود…
یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!!!

متن آغوش کشیدن عشق

زن‌ها تمام دردهایشان را
در آغوش مرد دلخواهشان
فراموش می کنند!

متن آغوش کشیدن عشق

مترسک ! آنقدر دست هایت را باز نکن ، کسی تو را در آغوش نمی گیرد . . .

—–

قــفل دستانت را بـــگشا
آنقدر خسیس مــباش !
فقط کمی آغوش میخواهم همین . . .

متن آغوش کشیدن عشق

لب بزن بر لب من …
تا که ببوسم لب تو …
بِچِشم آن لب مستُ …
بِشوم مَضرب تو …
بکشم سِفت در آغوش …
همه ی هَست تو را …
بزنم بوسه چنان …
بر لبُ بر غَبغب تو …!!!

عکس نوشته آغوش کشیدن عشق

من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیری و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم !
عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

متن آغوش کشیدن عشق

گاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی . . . حتی یک آغوش خیـــالی . . .

—–

میخوای چطور بمیری؟
— در آغوش زنی که عاشقش هستم …!

نظرات