متن سختی های زندگی + عکس نوشته سختی و مشکلات

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره سختی های زندگی و متن کوتاه درباره مقاومت در برابر مشکلات و متن سختی های زندگی و عکس نوشته سختی و مشکلات و عکس استوری درباره سختی و مشکلات و عکس نوشته مشکلات زندگی را مشاهده کنید.

متن سختی های زندگی

متن سختی های زندگی

Sometimes life is hard but sometimes we make it harder than it really is
گاهی زندگی سخت است اما گاهی خودمان آن را سخت تر از آنچه هست می کنیم

متن سختی های زندگی

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن سختی های زندگی

آنچه بار زندگی را بردوش ما سنگین تر می سازد

عموماً زیاده روی در خود زندگی است

متن سختی های زندگی

هرگاه زندگی سخت شد و خواستید تسلیم شوید، به یاد داشته باشید که زندگی پر از بالا و پایین هاست و بدون پایین رفتن، بالا رفتن معنایی نخواهد داشت

عکس نوشته سختی های زندگی

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،

بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.

مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن سختی های زندگی

آرام ؟

آرام برای چه باید گرفت ؟
وقتی بمیریم ، خود به خود آرام می گیریم

پیش از آنکه بمیریم که نباید بمیریم

متن سختی های زندگی

When life gets harder, challenge yourself to be stronger
هرچه زندگی سخت تر شد، خودت را به چالش بکش تا قوی تر باشی

متن سختی های زندگی

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید

متن مشکلات زندگی

به سان رود…

که در نشیب دره..

سر به سنگ می زند…

رونده باش…

امید هیچ معجزی ز مرده نیست…

زنده باش…

متن سختی های زندگی

When life is tough, remember you re tougher
هر چه زندگی سخت تر شد، به خودت یادآوری کن که تو سخت تر هستی!

—–

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

عکس استوری صبر در برابر سختی ها

زندگی ما آدم ها حکایت یخ فروشی است

که از او پرسیدند

فروختی ؟

گفت : نخریدند، ولی تمام شد

متن سختی های زندگی

هیچ چیز خوبی ارزان به دست نمی آید؛ بنابراین، وقتی به دنبال بهترین ها هستی و با سختی ها روبرو می شوی، نباید شگفت زده شوی! روزهای سخت، زمان خوبی برای تسلیم شدن نیستند!

—–

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.

بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

نظرات