متن درباره استقامت + عکس نوشته صبر و استقامت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره صبر و تحمل و سخنان بزرگان درباره صبر و بردباری و متن درباره استقامت و عکس نوشته صبر و استقامت و عکس استوری درباره صبر و تحمل و متن زیبا درباره صبر و شکیبایی را مشاهده کنید.

متن درباره استقامت

متن درباره استقامت

استقامت فقط پس از آنکه شخص از دست از کاری کشیدن،
خودداری می کند، پاداش خود را می دهد.

ناپلئون هیل

—–

صبر و تحمل، مانند ایمان، کوه ها را حذف می کند

ویلیام پن

متن درباره استقامت

وقتی دنیا می گوید تسلیم شوید،
امید زمزمه می کند فقط یک بار دیگر امتحان کن.

—–

شما هرگز سقوط نمی کنید تا وقتی که تلاش خود را متوقف کنید.

آلبرت اینشتین

متن درباره بردباری

شاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است. ب
دون عقب رفتن یا سریع جلو رفتن …
فقط صبر و ایمان مهم است.

کریستینا ماررو

متن درباره استقامت

شما هرگز اونقدر پیر نیستید برای اینکه بتوانید خودتان را دوباره بسازید.

—–

شما می توانید فریاد بزنید، اجازه دارید گریه کنید اما هرگز تسلیم نشوید.

متن درباره استقامت

صبور و سرسخت باشید، روزی این درد برای شما مفید خواهد بود.

اووید

عکس نوشته صبر

هرگز تسلیم نشوید،
امروز سخت است و فردا سخت تر،
اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود.

متن درباره استقامت

هرگز از کسی دست نکشید. و این شامل خودتان هم می شود.

—–

مطمئنا انتظار به پایان خواهد رسید…
کافیست کمی صبور باشید.

ویلیام فاکنر

—–

قبل از اینکه تسلیم بشی
به این فکر کن که سال دیگه این موقع کجایی اگر الان جا بزنی!

هرگز تسلیم نشوید، هرگز مطیع نشوید.

هال نیوهاوسر

عکس استوری مقاومت

هرگز در برابر چیزی که به آن اعتقاد دارید تسلیم نشوید.

استیو اسکالیز

متن درباره استقامت

هرگز تسلیم نشوید.
شما فقط یک بار زندگی می کنید پس فقط به دنبال آن بروید!

ریچارد ای. گرانت

—–

هرگز از آنچه واقعا می خواهید انجام دهید دست برندارید.
فردی که رویاهای بزرگ دارد قدرتمند تر از فردی است که تمام واقعیت ها را می داند.

اچ جکسون براون جونیور

متن درباره استقامت

پیروزی شما درست در همین گوشه و کنار هاست.
هرگز تسلیم نشوید.

نیکی میناژ

—–

شما هرگز نباید در برابر خود درونی تان تسلیم شوید.

کلینت ایستوود

متن کوتاه درباره استقامت

استقامت بسیار مهم است.
نباید تسلیم شوید مگر اینکه مجبور به تسلیم شدن شوید.

ایلان ماسک

متن درباره استقامت

مطمئنا انتظار به پایان خواهد رسید…
کافیست کمی صبور باشید.

ویلیام فاکنر

—–

هرگز تسلیم نشوید.
شما فقط یک بار زندگی می کنید پس فقط به دنبال آن بروید!

ریچارد ای. گرانت

متن درباره استقامت

شاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است. ب
دون عقب رفتن یا سریع جلو رفتن …
فقط صبر و ایمان مهم است.

کریستینا ماررو

نظرات