متن بغل کردنت + عکس نوشته درباره آغوش

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه و متن درباره بغل یار و متن درباره دیدن یار و متن درباره آغوش گرم و متن بغل کردنت و عکس نوشته درباره آغوش و عکس نوشته بغل یار و متن درباره آغوش صمیمانه را مشاهده کنید.

متن بغل کردنت

متن بغل کردنت

آدم باید یکی و داشته باشه

که با بغل کردنش همه چی و فراموش کنه، حتی خودشو

—–

گاهی اوقات واقعا نیاز دارم یکی جز بالشتم محکم بغلم کنه و بگه گریه کن تا آروم شی…

متن بغل کردنت

تو قدر مطلق منی
در آغـوش تو احوال من همیشه مثبت است .

متن بغل کردنت

میشود بین دو دستت یک بغل،جا واکنی؟

غیر من،هر دلبری را تا ابد حاشا کنی…

متن درباره بغل

تو را هی در بغل باید بگیرم

ز لب هایت عسل باید بگیرم

و امشب را نخواب ازچشم مستت

که الهام غزل باید بگیرم…

متن بغل کردنت

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ♾ T…

—–

خودم را در آغوش گرفته ام
نه چندان با لطافت !
نه چندان با محبت
اما
وفادار.

متن بغل کردنت

زمستان که بیاید

اوضاع بهتر مى‌ شود

کسی به دو عاشق که از سرما

یکدیگر را بغل کرده‌ اند

کاری ندارد ……

عکس نوشته آغوش

گفتی بنویسمت غزل می خواهی!
غمگین شده ای و راه حل می خواهی!

بوسیدمت از بهانه ات فهمیدم
انگار فقط کمی بغل می خواهی!

شاعر: سیامک عشقعلی…

متن بغل کردنت

هوای عصرهای من عجیب تو را ڪم دارد آغوش تو را کـم دارد نفس های تو را کم دارد.

—–

میـشود مرا در آغوش بگیری؟؟؟ !
میخوام نفسم از جای گرم بلند شود.

می شود در همین لحظه از راه برسی و جـوری مرا در آغوش بگیری !
ڪه حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند ؟ .

متن بغل کردنت

می شود بغلم کنی؟؟

محکم،

از آنهایی که سرم چفت شود روی قلبت و

حتی هوا هم بینمان نباشد…!

می شود بغلم کنی؟؟

دلم تنگ است

برای بوی تنت،

برای دستانت که دورم گره شود

و برای حس امنیتی که آغوشت دارد

شعر درباره آغوش

سر گشته و حیران تو ام کمی بغل تزریق کن
از گوشه ی لب های خودت کمی عسل تزریق کن

یک روز اگر برانیم با ستم و جفای خود
از جای لب و بغل به من فقط اجل تزریق کن…

متن بغل کردنت

خورشید
عاشقانه جان می بازد
در آغوش شب !
هرگاه
دلتنگ ماه شود.

—–

میـشود مرا در آغوش بگیری؟؟؟ !

میخوام نفسم از جای گرم بلند شود.

متن بغل کردنت

بازو بگشا و بغلم کن که این کودک درونم سخت بغلی مزاج است!

ارس آرامی…

نظرات