متن انگیزشی کوتاه + عکس نوشته انگیزشی جذاب

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگیزشی و متن های انگیزشی دخترانه و اشعار انگیزشی و متن های بلند انگیزشی و متن انگیزشی کوتاه و عکس نوشته انگیزشی جذاب و کپشن انگیزشی مناسب ایسنتاگرام و متن انگیزشی پسرانه را مشاهده کنید.

متن انگیزشی کوتاه

متن انگیزشی کوتاه

اگر رویایی ندارید؛ چگونه میخواهید آن را به واقعیت تبدیل کنید؟

—–

هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر، اما پس فردا روز روشنی برای تان خواهد بود
“جک ما”

متن انگیزشی کوتاه

خودت باش ، خودت انجام بده، بخاطر خودت

—–

وقتی زندگی تو را در شرایط سخت قرار داد، نگو: چرا من؟ بگو: ثابت میکنم میتونم

متن انگیزشی کوتاه

You have to believe the changes you’ve already made

شما باید تغییراتی را که قبلاً ایجاد کرده اید باور کنید.

متن انگیزشی

امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران دوست ندارند انجام دهند تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران نمیتوانند انجام دهند…

متن انگیزشی کوتاه

مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده.

—–

Make peace with your broken pieces

با تکه های شکسته خود صلح کنید.

—–

اگر هیچگاه در زندگی تان شکست نمی خوردید، آن وقت چه تصمیمی می گرفتید؟

متن انگیزشی کوتاه

برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور

کپشن دخترانه انگیزشی

Let go of anything that is toxic to your progression

هر چیزی که برای پیشرفت شما سمی است را کنار بگذارید.

متن انگیزشی کوتاه

اگر مانند گذشته ییاندیشید همان چیزهایی رابه دست می اورید که تا بحال کسب کرده اید

—–

وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

متن انگیزشی کوتاه

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی

متن بلند انگیزشی

The way you speak to yourself matters the most

نحوه صحبت با خود بیشترین اهمیت را دارد.

متن انگیزشی کوتاه

ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

—–

اگر بهت گفتند نمی تونی کاری رو انجام بدی فقط بهشون بخند!
بعدا می فهمند که چرا بهشون خندیدی

متن انگیزشی کوتاه

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive

زندگی را زیاد جدی نگیرید. شما هرگز زنده از آن خارج نخواهید شد.

متن انگلیسی انکیزشی

ما همیشه از شکست ها بیشتر یاد می گیریم تا موفقیت ها؛ اجازه ندهید شکست ها شما را متوقف کنند.

متن انگیزشی کوتاه

رویاهات رو برای آدم ها تعریف نکن، نشونشون بده!

—–

Let’s just be who we really are

بیایید همان باشیم که واقعا هستیم.

نظرات