متن همدردی با دوست عزادار + عکس نوشته های زیبا همدردی

0

در این پست می توانید متن همدردی با دوست عزادار و عکس نوشته های زیبا همدردی و جملات همدردی با رفیق و متن ابراز همدردی و تسلیت و کوتاه ترین متن تسلیت را ببینید و از این جملات زیبا استفاده کنید.

متن همدردی با دوست عزادار

متن همدردی با دوست عزادار

رفیق عزیزم

با قلبی مملو از غم و اندوه، مصیبت درگذشت …
را به حضور شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده،
از خداوند سبحان برای آن تازه درگذشته، طلب رحمت، مغفرت و رضوان الهی
و برای آن جناب و بازماندگان گرامی اجر جزیل و صبر جمیل مسألت داریم.

متن همدردی با دوست عزادار

مرگ در باور قرآنی، آغاز مهمانی خداوندی است
و صبر و شکیبایی، سنت مؤمنانه بازماندگان
ما نیز در این صبوری با معرفت با شما همراهیم

متن همدردی با دوست عزادار

جناب/ سرکار …
با نهایت تألم و تأثر درگذشت … را به شما خانواده‌های محترم و دیگر بازماندگان آن عزیز تسلیت عرض نموده
از خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و برای شما بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.

با احترام

جملات همدردی با رفیق

درکت می‌کنم و عمق غمت را می‌فهمم. می‌دونم یه چیزایی میشه حسرت، حسرت یه بوسه بر دستای پدر / مادر… حس و اشک الانم را به تو تقدیم می‌کنم.

درگذشت … را بهت تسلیت میگم.

متن همدردی با دوست عزادار

رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید

تا دل روشن نیلوفریش پاک بماند…

متن همدردی با دوست عزادار

طوفان سهمگین مصیبت درگذشت …
صخره‌ های پر هیبت صبر و یقین را می‌ طلبد که در دل دریایی تان سراغ داریم
من و خانواده ام را شریک داغ و تکیه گاه کوچکی در اندوه بزرگتان بدانید.

متن ابراز همدردی و تسلیت

اندر آنجا که قضا حمله کند
چاره تسلیم و ادب، تمکین است

متن همدردی با دوست عزادار

آنگاه که پرنده روح از قفس تنگ رها می‌شود،
چه تماشایی است، پرواز جان از عرصه ناسوت
به عالم لاهوت تا شاخسار جنان و آرمیدن در جوار جانان.

هرگز نپنداریم که بر کتاب هستیِ آن عزیز،
نقطه پایان نهاده‌اند،‌ بلکه مرگ برای آن عزیز تولدی دیگر است

متن همدردی با دوست عزادار

دوست عزیزم

عزادار بودن تو بر من گران‌سنگ است.

اما تو زندگی کن! حتی اگر بهترین‌ هایت را از دست دادی…

زیرا این زندگی کردن است که بهترین‌ های دیگر برایت می‌سازد.

متن همدردی با دوست عزادار

خبردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن و جملات صمیمانه و ادبی همدردی با دوست و همکار

درکت می‌کنم و عمق غمت را می‌فهمم. می‌دونم یه چیزایی میشه حسرت، حسرت یه بوسه بر دستای پدر / مادر… حس و اشک الانم را به تو تقدیم می‌کنم. درگذشت … را بهت تسلیت میگم.

متن همدردی با دوست عزادار

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد

که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید

نظرات