متن نفرین سنگین + عکس نوشته نفرین

0

در این پست می توانید متن های فاز سنگین درباره نفرین و متن درباره نفرت و متن درباره نفرین عشق و متن نفرین سنگین و عکس نوشته نفرین و عکس استوری غمگین درباره نفرین و متن نفرین کننده و متن پروفایل درباره نفرین را مشاهده کنید.

متن نفرین سنگین

متن نفرین سنگین

بهتر است دیگران از ما بخاطر آنچه هستیم متنفر باشند
تا بخاطر آنچه که نیستیم دوستمان داشته باشند

متن نفرین سنگین

نفرین و آرزوی مرگ برای دیگران داشتن

بذر سیاه نا آرامی و آشفتگی را در وجودمان پرورش میدهد

و آسودگی را برایمان بی رنگ میکند

ما به دعای هم محتاجیم،

نه به نفرین و لعن

متن نفرین سنگین

خیالت راحت
نفرین هایم نمی گیرد
نفرین باید از ته دل باشد
دل شکسته که ته ندارد

متن نفرت

تنها نفرین واسه ادمای تنوع طلب
میتونه این باشه
امیدوارم یه روز واقعا عاشق بشی و
بهش نرسی

متن نفرین سنگین

به سلامتی خودم که وقتی یتیم شدم

تو مدرسه نذاشتم کسی بفهمه چون از ترحم متنفر بودم و هستم

متن نفرین سنگین

خدایا نفرین نمیکنم
ولی هر کی هر کاری با من و
زندگیم کرد
تو همین دنیا تو با اون و زندگیش
بکن

عکس نوشته نفرین کردن

من فقط از خدا می خوام
تو رو به حال خودت رهات کنه
همون جور که تو منو به حال خودم رهام کردی
و این بدترین نفرین دنیاست

متن نفرین سنگین

هر کس مرا میبیند…

تو را نفرین میکند!

—–

و اسکار بهترین نفرین ادبی تعلق میگیرد به مولانا بخاطر بیت:

تا بداند که شب ما
به چه سان می‌گذرد؛
غمِ عشقش ده و
عشقش ده و
بسیارش ده!

متن نفرین کردن عشق

خدایا نفرین نمیکنم
ولی هر کی هر کاری با من و
زندگیم کرد
تو همین دنیا تو با اون و زندگیش
بکن

متن نفرین سنگین

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار

تقصیر از من بود که مدام دوستت داشتم

—-

پرنده ای نفرین شده ایم
که سهممان از پریدن
تنها در بازی کلاغ پر است…

متن سنگین درباره نفرت

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم نداره
ازش دوری می کردم وقتی فهمیدم دوستم داشته
دیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت
ازم متنفر بود

متن نفرین سنگین

اشکم را که دیدی گفتی:

خدا نفسش را بگیرد که اشکت را درآورده

من با آن دل شکسته

دلم نیامد نفریـن کنم !

تو چطور خودت را نفرین کردی؟

متن نفرین سنگین

The only curse for people who want diversity
It could be this:
I hope you really fall in love today and don’t touch it

تنها نفرین واسه آدمای تنوع طلب
میتونه این باشه:
”امیدوارم یروز واقعا عاشق بشی و بهش نرسی!

نظرات