متن عاشقانه درباره عشق سربازم + عکس نوشته درباره همسر سربازم

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه برای همسر سرباز و متن احساسی درباره عشق سرباز و متن عاشقانه درباره عشق سربازم و عکس نوشته درباره همسر سربازم و عکس استوری عاشقانه برای همسر خود را مشاهده کنید.

 متن عاشقانه درباره عشق سربازم

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

از آن روزی که سربازی به پا شد

ستم بر ما نشد بر دختران شد

بسوزد آن که سر بازی به پا کرد

تمام دختران را چشم به راه کرد

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

فاصله برای عاشق همیشه تلخ است، چه ۸۰۰ کیلومتر و چه ۸ متر! این را از چشمان خیس سربازی فهمیدم که از بالای برجک دیده بانی به معشوقه اش می نگریست!!

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

عشق را می توان در نگاه سربازی یافت که برای اینکه به رفیقش اضافه نزنند، خودش همه چیز را به گردن گرفت.

متن عاشقانه برای همسر

سر پستم رسیدم خوابم آمد

محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی

کلاغ پر میروم مادر کجایی

نوشتم نامه ای با برگ انگور

جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

تا قبل از اینکه برم سربازی فکر میکردم دو ساعت خیلی کمه اما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادم فهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره! به سلامتی همه سربازا …

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

عشق یعنی دختری که شب ها تا نیمه شب بیدار است تا عشق سربازش تنها در هنگام پست شبانه در مرزهای این سرزمین نماند. سربازی اوج عشق دو نفر را علی رغم کیلومترها فاصله به خوبی نشان می دهد.

متن احساسی برای همسر سربازم

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

به دوست داشتنت مشغولم

همانند سربازی که سالهاست

در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد …

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

مگر فراموش می شود تمام شب هایی که تو در مرزها برایم تب کردی و من در مرکز شهر برایت می مردم. برای پاسداری این عشق مقدس باید قد علم کرد و آن را بزرگ شمرد.

عکس نوشته عشق سربازم

تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند

لباس شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را

باس آش خوری کردند تنم را

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی

بشنود یک نفر از دختر مورد علاقه اش دل برده

خسته ام کاش کسی حال مرا میفهمید

خسته ام خسته

متن عاشقانه درباره عشق سربازم

سربازی که داوطلبانه و خودجوش برای دفاع از مرزهای این سرزمین به پا خواسته است، نمونه اعلای عاشقی است که باید برای استقبال از آن سنگ تمام گذاشت.

نظرات