تعبیر خواب ابزار آلات در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود.

تعبیر خواب ابزار آلات

تعبیر خواب ابزار آلات

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.
 • دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب ابزار کار

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت
 • به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد.
 • ابزار کار میخرید : تغییرات مهم
 • ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد
 • ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید
 • ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند
 • ابزار ماهیگیری : شکست در کار
 • ابزارجراحی : رنج
 • ابزار موسیقی : خوشبختی

تعبیر خواب ابزار جراحی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن وسایل و ابزار جراحی در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد. برای آگاهی از رویای اعمال جراحی می‌توانید به تعبیر خواب جراحی رجوع نمایید.

تعبیر خواب مته

اگر کسی در خواب با مته سر و کار داشت، از دیگران به حیله مالی را دریافت می کند.

تعبیر خواب دریل

سوراخکاری با دریل در خواب نشان می‌دهد که شما از بروز مشکلی جدی هنگام انجام کار یا غفلت مدیرتان جلوگیری نخواهید کرد. این موضوع منجر به مشکلات عدیده مالی برای شما خواهد شد.

تعبیر خواب پیچ

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب پیچ ببینید، بیانگر انجام کارهای مشکل است.
 • اگر در خواب پیچ زنگ زده ای را دیدید، یعنی در انجام یکی از کارهای تان دچار شکست می شوید که باعث ناراحتی شما می‌گردد.

تعبیر خواب پیچ گوشتی

پیچ گوشتی در خواب نماد امکان اصلاح کارهاست. در واقع شما هنوز فرصت برای رفع مشکلات و برطرف کردن مسائل را دارید. قبل از اینکه شرایط از کنترل شما خارج شود به فکر راه حل برای برطرف کردن مشکلات باشید.

تعبیر خواب ابزار آلات | دیدن ابزار در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب انبر

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید
 • از انبر استفاده می‌کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند .
 • انبر می‌خرید : بدشانسی
 • دشمنان از انبر استفاده می‌کنید : دردسر و مشکلات بسیار

تعبیر خواب انبر آتش

لیلا برایت می‌گوید: دیدن انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید.

تعبیر خواب انبر آهنگری

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.
 • اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، از پادشاه سود و منفعت بدست می‌آوری.

تعبیر خواب ابزار شامل ابزار آلات دیگری نیز می‌شود. به طور کلی ابزار نمادی از رفع مشکلات و بهبود شرایط فعلی است. چنانچه رویایی با مضمون ابزار مشاهده کرده و از مفهوم آن اطلاعات کافی ندارید، آن را با ما در میان گذارید.

آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟

این سؤال برای بسیاری از ما پیش می‌آید. تا چه حد می‌توانیم روی تعبیری که از خواب‌هایمان می‌شود حساب کنیم؟ واقعیت این است که دانشمندان تاکنون نتوانسته‌اند دلایل خواب دیدن و همین‌طور تعبیر خواب را به‌صورت علمی ثابت کنند؛ اما درعین‌حال نمی‌توانیم این واقعیت را انکار کنیم که بسیاری از ما خواب‌هایی می‌بینیم که در بیداری اتفاق می‌افتد؛ حتی در متون دینی و قرآن هم از رؤیای صادقه صحبت شده است. پس اگرچه تاکنون توضیح منطقی برای این مسئله پیدا نشده اما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم.

نظرات