متن وابستگی عاشقانه + عکس نوشته وابسته شدن

0

در این پست می توانید متن های زیبای وابستگی و متن وابستگی غمگین و متن استوری وابسته شدن به رفیق و متن وابستگی عاشقانه و عکس نوشته وابسته شدن و عکس نوشته وابستگی دوستانه را مشاهده کنید.

متن وابستگی عاشقانه

متن وابستگی عاشقانه

ای کاش گفتــ ـه بودی عاشق دیگــ ـری شده ای

من خودم عاشــ ـق بودم

درکت می کــ ـردم

متن وابستگی عاشقانه

پلکهای مرطوب مرا باور کن
این باران نیست که میبارد
صدای خسته ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند . . .

متن وابستگی عاشقانه

شوق دیدار تو را قاصد بی رحم چه داند

آن قدر شوق به دیدار تو دارم که خدا میداند . . .

متن کوتاه وابستگی

چـقــدر بـگـــویـم ؟

قــرص آرامـم نـمـــی کــنــــد !!!

آغـــوش تــ ــ ـــو

تـنـهــــا آرام بـخـش مـــــن اسـت

نمی‌دانم چه سرّی دارد!

اسم کوچکم هزار بار هم گفته شود

به پای یک بار گفتن تو نمی‌ رسد…

متن وابستگی عاشقانه

هنوز هم وقتی باران می آید
تنم را به قطرات باران می سپارم
می گویند باران رساناست
شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند

متن وابستگی عاشقانه

تا قاف ترین قله هستی سیمرغترین همسفرم باش

من مرغ اسیر دریاچه نورم / تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن زیبا و عاشقانه وابسته شدن

بهترین پیام دنیا

یا بمان و امید فردایم باش یا دیروزم را برگردان و برو….

متن وابستگی عاشقانه

آهاے همیشگے ترینم!
تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود..
من هر لحظه تو را صرف مے کنم!

—-

نگه داشتن یاد یک نفر تو قلبت
خیلی راحته
اما اینکه
تو قلب یک نفر خودتو نگه داری سخته
همیشه قدر قلبی رو بدون که
تو رو توش نگه داشته
قدردان تو هستم همسر عزیزم
سال گرد ازدواج مان مبارک

عکس استوری وابسته

هی غریبه…

روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیامه

بی وجدان

انقدر راحت بهش نگو عزیزم

سختمه…

متن وابستگی عاشقانه

تـــو برمی گردی و زندگی را از جایی که پاره شده دوباره به هم می دوزیم
در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ…!

—–

قلب تو زندان و من زندانی اش!
عـشق تو حج است و من قربانی اش

عکس استوری عاشقانه

انکه دستش را انقدر محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود

دستانت را خسته نکن دیر یا زود تو هم تنهایی…

متن وابستگی عاشقانه

ایـن شــعرهـــا
بـــرونــد بــه جــهنّم
مــن فقــط
دیــوانـه ی آن لحــظه ام…
که قــــلبت…
زیــــر ســـرم
دسـت و پـــا بزند….

——-

بیگانه شدی دوست
حرفی و حدیثی و کلـامی بفرست
ما را نه در این غمکده عمری باقیست!
تا خرده نفس هست پیامی بفرست.

متن وابستگی عاشقانه

دست‌هایت

کجاست

که کنار بزند

دلتنگیم را؟…

نظرات