متن درباره فکر خلاق + عکس نوشته خلاقیت و نوآوری

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره نوآوری و متن زیبا درباره خلاقیت و جملات کوتاه درباره نوآوری و متن درباره فکر خلاق و عکس نوشته خلاقیت و نوآوری و سخنان بزرگان درباره خلاقیت و متن زیبا درباره فکر نو را مشاهده کنید.

متن درباره فکر خلاق

متن درباره فکر خلاق

نوآوری قرار دادن دو چیز موجود در کنار یکدیگر
به روشی جدید است.
(تام فرستون – بنیانگذار)

متن درباره فکر خلاق

تــفـکـر کن فراوان در خلایق

اگر خواهی شوی محبوب و لایق

نظر کن در نباتات و جمادات

به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات

متن درباره فکر خلاق

ـ فلسفه خلاقیت می گوید : از رفتن نباید ترسید ، هراس ما باید از این باشد که کسی رفتنمان را احساس نکند .

متن درباره خلاقیت

ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.
(توماس ادیسون – مخترع)

متن درباره فکر خلاق

خوشا آن بزم روحانی که هر دم

کند مستی به پاداش تعقل

بزن مطرب که مستان صبوحی

از آن مستند و خسرو از تامل

متن درباره فکر خلاق

ـ خلاقیت ، مولود هنر خداوند و هنر مولود خلاقیت انسان است .

—-

دانش باعث نوآوری می شود
نوآوری باعث بهره وری می شود
و بهره وری رشد اقتصادی به همراه می آورد.
(ویلیام برودی – دانشمند)

متن درباره نوآوری

از او پرسیدم:

مگر تو در کجای این جهانِ هستی زیسته ای،

که هیچ کسی از سرگذشت تو خبر ندارد؟

کمی سکوت کرد…

به آرامی گفت:

«در آغوش کسی که

فکر می کردم دوستم دارد!»

متن درباره فکر خلاق

ـ ذهن خلاق معتقد است : داشتن یک سیب کال بهتر از نداشتن هیچ سیب رسیده است .

—–

نوآوری انگیزه برای شکستن وضع موجود
و ایجاد توسعه جدید در جایی است
که افراد کمی جسارت کرده اند.
(استیون جفس – متخصص بازاریابی و بازرگانی)

متن درباره تفکر و خلاق

خوشبختی چیزی نیست …

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،

خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬

حالت روحی ست ؛

خوشبختی ..٬

وابسته به جهان درون توست …!

متن درباره فکر خلاق

ـ خلاقیت یعنی گشودن پلک‌های اندیشه به سمت نور مطلق .

——

خلاقیت فکر کردن در مورد چیز های جدید است
نوآوری انجام کار های جدید است.
(تئودور لویت – اقتصاددان)

متن درباره فکر خلاق

فکر نکنید هر کس که از راه رسید

هر کس که با شما خندید

هر کس که چند صباحی گیر داد و پیگیر شد

می تواند رفیق شما باشد…

عکس استوری فکر خلاق

ـ همیشه نباید واژه ها را در زمین جستجو کنیم ، گاهی شعر مستقیماً از سقف ملکوت چکه می‌کند .

متن درباره فکر خلاق

راز تغییر این است
که تمام انرژی تان برای ساختن چیز های جدید متمرکز کنید
نه جنگیدن با چیز های قدیمی.
(سقراط – فیلسوف)

——

در تفکر

عقل مسکین پایمال عشق شد

با پریشانی

دل شوریده چشمم خواب داشت

نظرات