متن درباره آرامش درون + جملات زیبا درباره آرامش و خوشبختی

0

در این پست می توانید متن زیبا درباره آرامش و متن درباره آرامش زندگی و متن درباره خوشبختی و متن درباره آرامش درون و جملات زیبا درباره آرامش و خوشبختی و متن درباره زندگی آرامش بخش و عکس استوری آرامش را مشاهده کنید.

متن درباره آرامش درون

متن درباره آرامش درون

به خاطر خودت میگویم

گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست

که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست

متن درباره آرامش درون

در تنهایی ابدی ات به سکوت گوش فرا بده که دروازه ای به سوی آرامش جهان است

متن درباره آرامش درون

هنگام خواب نگران نباش

آسودہ باش وآرام زیرلب بگو

خدایاتاوقتے ڪہ تورادارم

آرامم وباخیال آسودہ میخوابم

همچون ڪودڪے

ڪہ خیالش آسودہ ست

ومیداند مادرش

بیدار است و مراقب او

جملات آرامش بخش

برای اینکه حالت خوب باشه

روز را با داشته هایت شروع کن

و به نداشته هایت بگو :

به زودی می بینمتون

متن درباره آرامش درون

هرگز اجازه نده رفتار مردم تعیین کننده میزان آرامش درونت باشد

متن درباره آرامش درون

همه میگویند: روز خوبی داشته باشید.

اما من میگویم: روز خوبی را برای خودت خلق کن!

به فکر اومدن روزهای خوب نباش؛ آنها نخواهند آمد.

به فکر ساختن باش؛

روزهای خوب را باید ساخت…

متن زیبا درباره آرامش زندگی

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست

متن درباره آرامش درون

اگر آرامش را در درون خودت پیدا نکنی در هیچ کجای جهان نیز نخواهی یافت

تو این را می‌دانی،

بهترین تصمیم آن تصمیمی ست

که باعث آرامش قلبت شود.

متن رسیدن به آرامش

جهان ، به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند

و برنداشته‌ها کمتر غر می‌زنند،

بیشتر می‌بخشد

آنها نعمات بیشتری را ازهستی جذب می‌کنند

امروزشکرگزار داشته‌هایمان باشیم…

متن درباره آرامش درون

زندگی خواهی نخواهی می گذرد
با شادی های وصف ناپذیر
در دل عمیق ترین دردها
زندگی نه سخت و نه آسان
زندگی زندگی است
آنچه سختش می کند سخت گیری ما
و آنچه آرامش می کند آرامش ماست
دلت آرام باشد زندگی را زندگی خواهی کرد

جملات آرامش دهنده

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند

اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر

متن درباره آرامش درون

امروزت را زندگی کن

فردا را فکر نکن

شادی امروزت را از دست نده

آنقدر بخند که آسمان دلت

از ستاره بارور شود

این بار تو…

دنیا رو به بازی بگیر.

متن درباره آرامش درون

زندگے شبیه فصل‌ است

هیچ فصلے همیشگے نیست

در زندگے نیز روزهایے براے

ڪاشت، داشت، استراحت

و تجدید حیات وجود دارد

زمستان تا ابد طول نمی‌ڪشد

اگر امروز مشکلاتے دارید

بدانید ڪه بهار هم در پیش است.

نظرات