خصوصیات زن متولد آبان ماه | چگونه با دختر آبانی دوست شویم؟

1

خبرینا – اگر برای شما خصوصیات زن مورد علاقه تان که متولد ماه آبان است برایتان مهمه یا اگر فکر می کنید چیزهای بیشتری برای دوستی با یک زن یا دختر آبان ماهی بدانید ادامه این مطلب را بخوانید.

خصوصیات زن آبانی

خصوصیات زن متولد آبان ماه

زنان متولد آبان هم مانند مردانش بسیار جذاب هستند. در آنها چیزهایی وجود دارد که مردها را به سمتشان می کشاند. در زیر خصوصایت مهم یک زن متولد آبان را برای شما گردآوری کرده ایم.

۱. غرور

هم مردان و هم زنان متولد آبان مغرورند. زن متولد آبان همیشه دقیق، محتاط و در مورد غرورش بسیار حساس است. او در برابر دوستان و معشوقش بسیار صبور است. اما در خلوت، خود را برتر از بقیه می داند. حتی اگر بسیار هم متواضع به نظر آید در واقع خود را خیلی می پسندد.

۲. حسادت

زن متولد آبان حسود است.و نیز حسودترین انسان دوازده ماه سال است. زن متولد آبان کمابیش به همه چیز حسادت می کند.

چون خودش را برتر از بقیه می داند به تمام چیزهایی که مردم دارند حسادت می کند به دوستانش بسیار علاقه دارد.و دوست دارد که همیشه با انسان های برتر اجتماع رفاقت کند.

و به دوستان عاقل، موفق و پولدارش، افتخار میکند. اما از یک سو هم پنهانی به آنها حسادت می کند. اگر خودش نتواند با آنها برابری کند این اوضاع، ادراک او را سوزانده و ویران می کند.

و گاهی نیز نمی تواند خودش را کنترل کند و دوستانش را آزار می دهد. انسانهایی که دوستش دارند را مانند عقربی نیش زده ولی بعدا از این کارش پشیمان می شود.

۳. دشمنی

این زن به دوستانش علاقه زیادی دارد. از کمک به دوستانش لذت می برد. اما درخواست پول از او کار صحیحی نیست. در هیچ موردی غیر از پول کمک خود را دریغ نمیکند.

به خاطر شما ساعت ها تلاش می کند. اما همان طور که به دوستانش حسادت می کند در کوچکترین اتفاق هم از آنها دلسرد می شود.

۴. عشق

عشق هم به اندازه پول برای زن آبان اهمیت دارد و شاید گاهی عشق در زندگی مهمتر باشد. آن وقت است که زن ناگهان تغییر می کند. زن خیلی کم، وابسته و دلبسته مردی بی پول می شود و برای او فداکاری می کند.

امکان دارد هم کار کند هم به مرد برسد. اگر زن شما را دوست داشته باشد برای کمک به شما از هیچ فداکاری دریغ نمی کند. اما این مرد باید با شخصیت، آشنا به عشق و حریص باشد.

او به خاطر مردی که دوست دارد حتی راضی به بی پولی هم می شود. اما اگر از شما حمایت کند مطمئن است که شما روزی در زندگی پیشرفت خواهید کرد.

او می داند که شما به موقع پول کافی به دست آورده و تمام خواسته های او را برآورده خواهید کرد و به او اطمینان مادی خواهید داد.

اگر شما را دوست داشته باشد برای خوشحالی شما هر کاری از دستش برآید انحام می دهد. اما او می خواهد که برای همیشه مال او باشید حتی یک گوشه چشمی به زن دیگر و یا ستایش از زنی دیگر باعث دیوانگی او می شود.

این زن در زمان عاشقی تغیر می کند. همه چیز را با مردی که دوستش دارد در میان می گذارد و نسبت به او بخشنده، مشفق، خوش نیت و صادق خواهد بود.

۵. خیانت

خیانت کردن به زن متولد آبان بسیار خطرناک است. کسانی که بتوانند این کار را انجام دهند خیلی کم است. اگر این زن، مردی را دوست داشته باشد دلبسته واقعی بوده و فداکاری های زیادی می کند.

اما حتی اگر او را بسیار دوست داشته باشید هم تحت فشار زیاد قرار گرفتن، کنترل تمام حرکات و رفتارتان از سوی وی، سعی برای مشکوک نشدن او زمانی که نگاهی به اطراف می اندازید تمام اینها بعد از مدتی شما را خسته می کند.

۶. یا همه یا هیچ

طرز نگاه زن آبان به زندگی متفاوت تر از بقیه است. طرز فکر او «یا همه یا هیچ» است. به دست آوردن اندکی از چیزی برای او ارزشی ندارد. یا به خواسته خود کاملآ دست می یابید و یا از آن دور می شوید. این طرز فکر در کار، دوستی و عشق هم آشکار می شود.

این زن بسیار جسور است. زنان متولد آبان جسورتر از مرد آبان هستند. این زن جسور، کمابیش از هیچ چیز نمی ترسد. اگر عاشق شده و تعادل خود را از دست دهد شاید تصور کند که شکست خورده و کمی بترسد.

اما در بقیه موارد راحت است.مهمترین چیز در زندگی این زن عشق است. زن اگر عاشق شود هر کاری انجام می دهد و چون انسانی جسور و شجاع است از هیچ چیز و هیچ کس ترسی ندارد.

برای رسیدن به معشوقش به هر دیوانگی دست می زند. اگر خانواده اش مردی را که انتخاب کرده نپسندند عصیان می کند، و اگر چاره دیگری نداشته باشد از خانه فرار می کند.

۷. انسان حقه باز و دسیسه کار

زن متولد آبان اگر تأثیر ستاره قوی را نگرفته باشد، رفتار ناخوشایندی دارد. و این رفتار ناخوشایند کنجکاوی در مورد حقه بازی و دسیسه است.

زن با استفاده از عقل پرکار خود حقه و دسیسه های زیادی می زند. به خصوص در مورد ایجاد دعوا و درگیری بین دوستان کنجکاوی می کند.

و سبب پنهان بودن این دسیسه ها، باز هم نداشتن اعتماد به نفس،شبهه و حسادت است.

۸. مطابقت با اجتماع

در مقابل کم بودن تعداد زنان حقه باز، زنان موافق جامعه زیادترند. زن متولد آبان هم در کار و هم در جامعه موفق است. زیرا او با بررسی دقیق اطراف خود، چیزهای زیادی را دیده و حدس می زند.

۹. اجتماع

این زن در اجتماع مورد پسند واقع می شود و اطراف زنی که در مورد حقه بازی کنجکاوی نکند همیشه پراز کسانی که او را دوست دارند و رفیقانش است.

به علاوه جاذبه زن توجه همه را جلب می کند، حتی بعضی از آنها که زیبا نیستند، جذابند. برای همین هم مردان زیادی در اطرافشان وجود دارد.

۱۰. دلبستگی به خانه

این زن به فرزندان خود علاقه زیادی دارد. اما باز هم مهمترین چیز در زندگی برای او شوهرش است. حتی اگر به خاطر پول با مردی ازدواج کند باز هم به او احترام می گذارد.

زیرا او مردی است که راه به دست آوردن پول و نگهداری آن را می داند. برای همین هم باید دقت زیادی نشان دهد. اما اگر زن بون عشق و علاقه ازدواج کند و روزی طعم عشق را بچشد، دیگر شوهرش برای او ارزشی نخواهد داشت.

و زن شروع به یافتن راه های جدایی از شوهرش می کند. و بالاخره هم با یافتن راهی شوهرش را ترک کرده و به سوی معشوقش می شتابد.

او می خواهد که فقط با یک مرد باشد. برای همین هم اگر زن عاشق شده و ازدواج کند تا آخر عمر شوهرش را ترک نمی کند.

زن و دختر متولد آبان ماه

چگونه دل زن یا دختر متولد آبان را بدست آوریم؟

پیش از آنکه به خود غره شوید ، فراموش نکنید که اگر پای خود را از گلیم تان دراز تر کنید ، پشیمان خواهید شد . هرگز فکر نکنید که می توانید به او خیانت کنید ، چون با نگاهی زیرکانه همه چیز را می فهمد و چنان غیظ می کند که مجبور می شوید همه چیز را پنهان کنید . اگر با او درگیر شوید ، هرگز شما را نمی بخشد و فراموش نمی کند، او حتی در هشتاد سالگی هم از شما دلخور است .

در آسمان فلکی او از متولدین نشانه های دیگر حسود، کینه توز، و انتقام جو تر است. مراقب باشید که او را خشمگین و غضبناک نکنید. بعداً نگویید که نگفتم!

وقتی مادر می شود مثل ماده ببری است که برای محافظت از بچه ها با چنگ و دندان می جنگد. او می تواند بسیار انحصار گر باشد و نگذارد که بچه ها از چشمش دور شوند. مادرهای خیلی منفی حتی نمی گذارند که شخصیت بچه ها شکل بگیرد و اگر مراقب نباشند آشفتگی به بار خواهد آمد.

از نظر دختران متولد آبان فلسفه زندگی این است که اگر خداوند دری را ازروی حکمت ببندد، در دیگری را از روی رحمت باز می کند .

اگر دختری مثبت و متولد آبان را انتخاب کنید، روزهای بسیار خوشی را با هم می گذارنید، او چه دوست شما باشد چه شریک تان، استواری غیر منتظره ای از خود نشان می دهد. خدای من! او بی نظیر است.

پیوند زناشویی زن متولد آبان با سایر ماه ها

 • آبان با فروردین : (بد) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
 • آبان با اردیبهشت : (خوب) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
 • آبان با خرداد : (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
 • آبان با تیر : (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند
 • آبان با مرداد : (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
 • آبان با شهریور : (متوسط) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
 • آبان با مهر : (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند
 • آبان با آبان : (بد) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات
 • آبان با آذر : (متوسط) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
 • آبان با دی : (بد) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
 • آبان با بهمن : (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
 • آبان با اسفند : (بد) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

1 دیدگاه در “خصوصیات زن متولد آبان ماه | چگونه با دختر آبانی دوست شویم؟

 1. ایوان گفت:
  ۲

  چی بگم
  الان ادم‌ خوبیه یا بد؟
  ازدواج کنم ، بعداً چی میشه..

نظرات