متن در مورد نتیجه تلاش + متن درباره موفقیت در زندگی

0

در این پست می توانید متن های موفقیت در زندگی و متن درباره نتیجه اعمال و متن درباره نتیجه خوبی و متن در مورد نتیجه تلاش و متن درباره موفقیت در زندگی و متن انگیزشی درباره تلاش و متن محبت آمیز و انگیزشی را مشاهده کنید.

 جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

اوقات فراغت، زمانی برای انجام کاری مفید است. این فراغتی که انسان پر تلاش بدست می‌آورد هرگز نصیب افراد تنبل نخواهد شد.

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

قبل از فرا رسیدنِ زمان مرگتان، زندگی را تحویل ندهید. برای داشتنِ موفقیت‌های بیشتر تلاش کنید.

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out
موفقیت، مجموعه تلاش های کوچکی است که هر روز تکرار می شوند
“رابرت کولیر”

متن کوتاه انگیزشی

هر تلاشی که در زندگی کرده‌ام، با تمام وجود تلاش کردم که آن را به خوبی انجام دهم.

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تلاشت رو بکن و به بهترین شکلی که می توانی تلاش کن. این تنها راهی است که می توانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی.

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

همه ما رویاهایی داریم. اما برای تحقق رویاها، عزم، فداکاری، نظم، انضباط شخصی و تلاش بسیار زیادی لازم است

—–

بزرگ‌ترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن‌ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.

متن های زیبای انرژی بخش

در زندگی مثل یک تمبر باش؛ به یک هدف بچسب و آن را به مقصد برسان.

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

The results you achieve will be in direct proportion to the effort you apply
نتایجی که به دست می آورید، با تلاشی که به کار می برید نسبت مستقیم دارد

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

هدف، همواره از ما دور می‌شود، هر چه به پیشرفت‌های بزرگ‌تری نائل آییم، بیشتر به بی‌ارزشی خود پی می‌بریم. شادمانی در تلاش نهفته است نه در دستیابی به هدف. تلاشٍ تمام و کمال، عین پیروزی است.

—–

از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن. بهترین درس‌های زندگی را معمولاً در سخت‌ترین شرایط و از بدترین اشتباهاتتان یاد می‌گیرید.

متن امیدواری و نتیجه تلاش

کیفیت، اتفاقی نیست. بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

صرف نظر از هر پاداشی که زندگی به تلاش‌هایمان بدهد یا ندهد، آنگاه که لحظه مرگ فرا می‌رسد هر کدام از ما باید این حق را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:«من آنچه در توان داشته ام انجام داده‌ام».

جملات زیبا درباره نتیجه تلاش

همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

نظرات