متن درباره درس زندگی + متن زیبای درس زندگی

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره درس روزگار و اشعار کوتاه در مورد درس زندگی و متن درباره درس زندگی و متن زیبای درس زندگی و عکس نوشته انرژی بخش برای زندگی و متن جذاب برای درس گرفتن از زندگی را مشاهده کنید.

 متن درباره درس زندگی

متن درباره درس زندگی

تصور می کنم که اگر هر کس تنها یک ربع ساعت به فکر زندگی خویش باشد و بیاندیشد که آن را اصلاح کند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.
“فرانسوا ولتر”

—–

تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ،‌ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. گابریل گارسیا مارکز

متن درباره درس زندگی

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

متن زندگی

بشر وقتی در خانه اش نشسته است، خواهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ایی می شود، خواهان زندگی آرام در خانه است.
“وایلر”

متن درباره درس زندگی

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ

متن درباره درس زندگی

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

جملات انرژی بخش در زندگی

برای چه توقع دارید که خیالات، تصورات، احساسات، اقدامات و به طور خلاصه زندگی ما آزاد باشد و حال آنکه به چشم خود می بینیم کهکشانهای بزرگ که منظومه خورشیدی ما در برابر آنها هیچ است، در حرکات خود آزاد نیستند و مجبور شده اند که خط سیر ویژه ای را پیموده و از قوانین خاصی پیروی کنند.
“موریس مترلینگ”

متن درباره درس زندگی

در میان دو دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدی

—–

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متن درباره درس زندگی

مدیران اثر بخش در زمان حال زندگی می کنند اما همیشه به فکر آینده هستند.
“ال هیز”

سحنان بزرگان درباره زندگی

برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند . فردریش نیچه

متن درباره درس زندگی

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متن درباره درس زندگی

ملتی که از علم و دانش بهره مند باشند، دیگر طعم گرسنگی را نچشیده و زندگی راحت و آسوده ای خواهند داشت.
“کنفوسیس”

عکس نوشته و متن درباره درس زندگی

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . اُرد بزرگ

—–

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متن درباره درس زندگی

جلوی زبان دیگران را نمی توان گرفت، ولی اگر خوب زندگی کنیم، این خود باعث شکست و تحقیر آنان می شود.
“کاتو”

نظرات