متن هوس باز + متن درباره هوا و هوس

0

در این پست می توانید متن های تیکه دار برای آدم هوس باز و متن سنیگن هوس بازان و عکس استوری آدم هوس باز و متن هوس باز و متن درباره هوا و هوس و عکس نوشته آدم هوس باز و جملات هوس باز را مشاهده کنید.

متن هوس باز

متن هوس باز

پیش از آنکه دنبال هوا و هوس بروی، به کیسه پول خودت نگاه کن.

بنجامین فرانکلین

متن هوس باز

هوس در مکتب عشقت حـرام است
اگرغـافـل شـدی کـارت تـمام است
به عـشق یـک نـفـر دلبسته بـودن
تـواضع در مـیـان یـک سـلام است
هـوس بـازی گـناهی ناسپاس است
همه مـردی بـنـام یـک کلام است

متن هوس باز

شما عاشق باشید ؛
اخلاق مهم نیست..
قیافه مهم نیست..
پول ارزشی نداره..
هوس ارزشی نداره..

سخنان بزرگان درباره هوس

آنگاه که جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است که انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد.

افلاطون

متن هوس باز

هوس بازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می ببنند

—–

هرتبی ، تب عشق نیست

گاهی وقتا بعضی تب ها از عفونت هوسه

متن درباره وسوسه

قدیما گنجشڪ رنگ میڪردن.
جاے قنارے میفروختن.
اما این روزا هوس رنگ میڪنن .
جاے عشق میفروشن .

متن هوس باز

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.

آندره موروا

متن هوس باز

جهان در نظر آن کس که به مقام رفیع انسانی نایل گردد، غنی تر می شود؛ وسوسه و جذبه های حرص و ولع افزایش یافته و برای انسان دام می گسترند. همچنین، انواع گوناگون تحریکها، لذتها و دردها بیشتر می شوند.

فریدریش نیچه

متن کوتاه درباره آدم هوس باز

جوری زندگی نکنید
که این شعر از سعدی را
واسه خودتون بخونید:

عشق در دل ماند و
یار از دست رفت…

عشق و سودا و هوس در سر بماند
صبر و آرام و قرار از دست رفت…

متن هوس باز

شهوت اغلب چنان روییدن گیاه را تسریع می کند که ریشه ضعیف می ماند و به آسانی می توان آن را از زمین بیرون کشید.

فریدریش نیچه

متن هوس باز

هوَس کرده ام

که تو بآشی

مَن بآشم

و هیچکس نبآشَد آنگآه

دآغترین آغوش هآ رآ از تنَت و شیرین ترین بوسه هآ را از

لبانَت بیرون بکشَم

به تلافی تمام ِ روزهایی که میخواهمَت

و نیستی ……

متن کوتاه هوا و هوس

عاشق حتی امیال هوس آلود محبوب خود را هم می بخشد.

فریدریش نیچه

متن هوس باز

اهای شیطان
من تمام گناهان دنیارا خواهم کرد به شرط انکه تو فقط یک بار هوس دیدن مرا به سرش بیندازی

نظرات