جملات سنگدل بودن + پروفایل سنگدل بودن

0

در این پست می توانید متن درباره افراد سنگدل و جملات سنگین درباره سنگدلی و جملات سنگدل بودن و پروفایل سنگدل بودن و عکس نوشته درباره سنگدلی و متن درباره عشق بی وفا و سنگدل را مشاهده کنید.

جملات سنگدل بودن

جملات سنگدل بودن

هیتلر گریه می کرد .
چنگیز عاشق می شد
وبوش دعا می خواند.
پس سنگدل جلاد کیست؟…

جملات سنگدل بودن

چه سنگدل است
سیری که گرسنه‌ای را نصیحت می‌کند
تا درد گرسنگی را تحمل کند…!

. جبران‌خلیل‌جبران

جملات سنگدل بودن

چه داروی تلخی است
وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن افراد بی وفا

دوری سنگدلش کاش همین الساعه

قبل و اکنون مرا قاتل فردا می کرد

ارس آرامی…

جملات سنگدل بودن

Learn to be mean sometimes ,
You can’t always be nice .

یاد بگیر گاهی بتونی سنگدل باشی ،
همیشه نمی‌شه مهربون بود

جملات سنگدل بودن

تا میام از ذوق اومدنت جیغ بکشم…..تا میام ب بودنت عادت کنم…..تا میام لذت ببرم از هوایی ک تو توش نفس میکشی……
یدفعه…..میزاری و میری…….
میدونستی خیلی سنگدلی؟؟؟؟؟

جملات غمگین بی وفایی

دلبری با دلبری دل از کفم دزدید و رفت
هرچه کردم ناله از دل، سنگدل نشنید و رفت

گفتمش ای دلربا دلبر ز دل بردن چه سود؟
از ته دل بر من دیوانه دل خندید و رفت……

جملات سنگدل بودن

نقش او در دل چه زیبا مے نشست
سنگدل آیینهٔ ما را شکست

آینه صد پاره شد در پاے دوست
باز در هر پاره عکس روے اوست

آینه درعشق بازے صادق است
آینه یڪ دل نه، صد دل عاشق است

—-

آن سبزه ام که سندگلی های روزگار ، در زیر سنگ نشو و نما میدهد مرا

متن افراد سنگدل

بی تفاوت توی چشمم زل زد و خندید و رفت
رنگ بیرنگی زحسرت بر دلم پاشید و رفت

آنشب اما سردی برخورد بیرحمانه اش
قبل رفتن نسخهُ مرگ مرا پیچید و رفت

جملات سنگدل بودن

هر سنگدلی، سنگے رو با خود حمل می‌کنه که یه نفر پرتاب کرده و با اون شیشه دلش رو شکسته ..

——

حتی نفرت از حقارت نیز ، آدم را سنگدل میکند. حتی خشم در نابرابری هم ، صدار ا خشن میکند.آخ ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم ، خود نتوانستیم مهربان باشیم.

عکس نوشته و جملات سنگدل بودن

اشکِ ما را در نیاور، همزبانی پیشکش
خرمن ما را نسوزان، مهربانی پیشکش

دست در دستِ رقیبان تیر بر قلبم نزن
در میانِ معرکه پادرمیانی پیشکش

دزدِ ایمانِ دلِ چون بید لرزانم نباش
از من و عهدی که بستی پاسبانی پیشکش

جملات سنگدل بودن

هوشنگ ابتهاج گفت:
خیال دیدنت چه دلپذیر بود؛
جوانیم در این امید پیر شد،
نیامدی و
دیر شد

جملات سنگدل بودن

قساوت و سنگدلی هنر نیست ، رافت و مهربانی هنر است.

نظرات