جملات تاثیرگذار روانشناسی + جملات روانشناسی

0

در این پست می توانید متن های انگیزشی و متن های امیدوار کننده به زندگی و جملات تاثیرگذار روانشناسی و جملات روانشناسی و متن تاثیرگذار در زندگی و لنوشته زیبا درباره زندگی و متن روانشناسی برای داشتن زندگی بهتر را مشاهده کنید.

جملات تاثیرگذار روانشناسی

جملات تاثیرگذار روانشناسی

زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.

جملات تاثیرگذار روانشناسی

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است. نگرانی از آن است که انسان را از بین می‌برد.

جملات تاثیرگذار روانشناسی

چه اهمیتی دارد چند نفر عاشق داشته باشی اگر هیچ کدام از آن ها به تو تمام جهان را ندهد؟

ژاک لاکان

متن انگیزشی

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ…
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,
” ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ “

جملات تاثیرگذار روانشناسی

اگر می‌خواهید شاد زندگی کنید، زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم‌ها و اشیا.

——

آدم اکراه دارد که بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.

زیگموند فروید

جملات تاثیرگذار در زندگی

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی،
لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

جملات تاثیرگذار روانشناسی

کاغذ سفید را هر چقدر هم تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمی‌گیرد، برای ماندگاری در ذهن‌ها باید حرفی برای گفتن داشت.

——

انگیزه مانند آتشی است در درون خود فرد است. اگر فرد دیگری بخواهد این آتش را درون شما روشن کند، شانس کمی برای شعله‌ور کردن آن خواهد داشت.

سخنان انگیزشی بزرگان جهان

کسانی که به توانائی های خود اعتقاد و اطمینان دارند به کارهای دشوار به صورت چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آنها پیروز شوند نه به صورت تهدیدهایی که باید از آنها اجتناب کند.

آلبرت بندورا

جملات تاثیرگذار روانشناسی

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!

——

چیزی که سرنوشت انسان ها را می‌سازد، استعدادهایش نیست، هدف هایش است.

جملات تاثیرگذار روانشناسی

اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین.کننده موفقیت نیست ولی عدم اعتماد به نفس مطمئناً باعث شکست میشود.

آلبرت بندورا

عکس نوشته و جملات تاثیرگذار روانشناسی

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…

جملات تاثیرگذار روانشناسی

با خود تکرار کن:

من می خواهم، من می توانم، من انجامش خواهم داد، من موفق خواهم شد

——

وقتی کسی را قضاوت می کنی، او را تعریف نمی کنی، بلکه خودت را تعریف می کنی.

وین دبلیو دایر

جملات تاثیرگذار روانشناسی

* شهامت همیشه فریاد زدن نیست ،
گاهی صدای آرامیست که در انهای روز می گوید : فردا دوباره تلاش خواهم کرد . *

نظرات