جملات درباره حسادت + سخنان بزرگان درباره حسادت

0

در این پست می توانید پیام های ناب به آدم های حسود و متن های زیبا درباره حسادت و جملات درباره حسادت و سخنان بزرگان درباره حسادت و جواب دندان شکن به آدم های حسود و عکس نوشته برای آدم های حسود را مشاهده کنید.

جملات درباره حسادت

جملات درباره حسادت

ریشه حسادت از کوردلی و انکار فضل و لطف خدا سرچشمه می گیرد و اگر کسی به اندازه کافی بینش و درک داشته باشد به این حقیقت ایمان خواهد آورد که ظرفیت های روحی افراد مختلف است و برخی از افراد بر اثر شایستگی روحی و روانی از فضل و عنایت خدا بیشتر برخوردار می گردند.

جملات درباره حسادت

به زندگی دیگران حسادت نکنید
زندگی ها ازبیرون زیبا دیده
میشودهمه به اندازه
خودشان مشکل دارن
این ماهستیم که مشکلات
رابزرگ وکوچک میکنیم
کمی گذشت اکثر
مشکلات را رفع میکند.

جملات درباره حسادت

حسودان و شکست خوردگان فقط زمانی می توانند به تو آسیب بزنند که خودت توان انجام این کار را به آنها بدهی. (پائولو کوئلیو)

سخنان بزرگان درباره حسادت

حسد ورزان و شکست خوردگان تنها در حالی می توانند به تو صدمه بزنند که خودت توان این کار را به آنان بدهی.

جملات درباره حسادت

کنارم که باشی…
خورشید هم به بودنت..
حسادت خواهدکرد..
دیگر..
ماه را..
نمی دانم..!

—–

در حقیقت، غیبت کردن نمایانگر حسادت و تنفر فرو خورده گروه های محروم اجتماعی است. (فریدریش نیچه)

عکس نوشته حسادت

حسد یکی از امراض خطرناکی است که می بایست ریشه یابی شود و علل و انگیزه های آن بررسی شود و پس از آگاهی از عوامل آن، درمان مناسب و قاطعی انجام پذیرد تا این بیماری مهلک از او دور شود

جملات درباره حسادت

برای ڪسانی ڪہ بہ شما
حسادت میڪنند اینگونه دعا ڪنید:
پــروردگارا ….
اگر در این جهان ڪسی هست ، ڪہ
تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد
آنقـدر خوشبختش ڪن
ڪہ خوشبختی مرا از یاد ببرد…

جملات درباره حسادت

روح دنیا یا از خوشبختی آدم ها سیراب می شود یا از بدبختی، ناکامی و حسادت آنها. (پائولو کوئیلو)

متن درباره حسادت زنانه

بوی صبح می‌دهی و گنجشک‌ ها
در خنده‌ هایت پرواز می‌ کنند
حسودی‌ ام می‌ شود به خیابان‌ ها و درخت‌ هایی
که هر صبح بدرقه‌ ات می‌ کنند
حسودی ام می‌ شود به شعرها و ترانه‌ هایی که می‌ خوانی
خوشا به حال کلماتی
که در ذهنِ تو زیست می‌کنند!

جملات درباره حسادت

خوشبخت ترین آدمها کسانی هستند
که به خوشبختی دیگران حسادت نمی کنند
و زندگی خودشان را با هیچ کس مقایسه نمی کنند.

جملات عصبانیت و حسـادت

عصبانیت، نارضایتی و حسادت باعث تغییر در قلب دیگران نمی شود – فقط شما را تغییر می دهد. (شانون آلدر)

جملات درباره حسادت

حسد آرزوی از بین رفتن نعمت از کسی است که سزاوار داشتن آن نعمت است در حالی که غبطه آرزوی داشتن امکانات و نعمتهای خدادادی است بدون آن که آرزوی از بین رفتن نعمت را از افراد دیگر داشته باشد.

نظرات