جملات تلاش انگلیسی + متن زیبا تلاش برای موفقیت

0

در این پست می توانید متن های انگیزشی و متن های تلاش برای رسیدن به موفقیت و جملات تلاش انگلیسی و متن زیبا تلاش برای موفقیت و متن کوتاه انگلیسی برای رسیدن به موفقیت و متن انگیزشی انگلیسی را مشاهده کنید.

 جملات تلاش انگلیسی

جملات تلاش انگلیسی

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

جملات تلاش انگلیسی

If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

جملات تلاش انگلیسی

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن برای رسیدن به موفقیت

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

جملات تلاش انگلیسی

Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.

—–

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

جملات تلاش انگلیسی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

جملات بزرگان درباره موفقیت

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

جملات تلاش انگلیسی

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

جملات تلاش انگلیسی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن کوتاه انگلیسی درباره تلاش

Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.

جملات تلاش انگلیسی

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

—–

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

جملات تلاش انگلیسی

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

نظرات