پیام تبریک روز دختر به انگلیسی + جملات کوتاه انگلیسی تبریک روز دختر

0

در این پست می توانید جملات انگلیسی تبریک روز دختر به دوست و متن تبریک روز دختر به انگلیسی به خواهر و پیام تبریک روز دختر به انگلیسی و جملات کوتاه انگلیسی تبریک روز دختر و تبریک خاص و زیبا روز دختر را مشاهده کنید.

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید در یک دختر وجود داشته باشد یکی درجه ۱ بودن و دومی شگفت آور بودن

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز که دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می‌آید که مادر بزرگ می‌شوی
پس جدا از همه ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

اشعار انگلیسی تبریـک روز دختر

All little girls should be told they are pretty, even if they aren’t.”
Marilyn Monroe

تمام چیزی که دختربچه ها باید بگویند این است که زیبا هستند حتی اگر واقعا زیبا نباشند

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ، because that is the doorway to her heart ، the place where love resides.

Audrey Hepburn

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ، زیرا این درگاه قلب اوست ، جایی که عشق در آن زندگی می کند.

آدری هپبورن

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

God smiled
The girl was created
Happy Smile God Rosette

خداوند لبخند زد
دختر آفریده شد
لبخند خدا روزت مبارک

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

جملات زیبا و خاص انگلیسی تبـریک روز دختر

“Better to be strong than pretty and useless.”

Lilith Saintcrow, Strange Angels

بهتر است قوی باشیم تا اینکه زیبا و بی فایده باشیم

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

I’m proud of myself. I’m a relieved ، happy girl.

Lindsay Davenport

من به خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!
Happy Rosette Baby

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه است و سخت‌تر از سنگ!
عزیزم روزت مبارک

نظرات