جمله های کوتاه انگلیسی با معنی فارسی مخصوص اینستاگرام

0

خبرینا – در این مطلب سعی کرده ایم تا جمله های کوتاه انگلیسی اما با معنی و مفهوم و با ترجمه فارسی را از سراسر اینترنت برای شما تهیه کنیم. این جملات برای پست ها و استوری های اینستاگرامی بسیار مناسب هستند.

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند
The kites always rise with adverse winds

Be happy for this moment. This moment is your life

برای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

مایکل جوردن

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

سفری با هزاران کیلومتر با اولین قدم شما شروع میشه “کنفوسیوس”

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .
پائولوکوئیلو

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us

Paulo Coelho

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi

به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی

گاندی

نظرات