جملات مغرورانه و سنگین + عکس نوشته طعنه آمیز برای بدخواهان

0

در این پست می توانید متن های فاز سنگین و کنایه دار و متن های مغرورانه و متن های غرورآمیز برای بیو اینستاگرام و جملات مغرورانه و سنگین و عکس نوشته طعنه آمیز برای بدخواهان و متن های خاص و زیبا را مشاهده کنید.

جملات مغرورانه و سنگین

جملات مغرورانه و سنگین

آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم…
احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی

جملات مغرورانه و سنگین

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرور من اگر بشکند
با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد!

جملات مغرورانه و سنگین

دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

جملات مغرورانه و کوتاه

ﻋﮑﺲ‌ﺍﻟﻌﻤﻠﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺪﻧﯿﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ
ﺳﺒﮑﺖ می‌کنم

جملات مغرورانه و سنگین

من سه نفرم…
خودم
غرورم
اونروی سگم!!!

جملات مغرورانه و سنگین

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم

از لج تو

از لج خودم

که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم

جملات فاز سنگین

هـــــر چقـــدر کــه “تـــــــو” جـــذابـــی..،

مــــــن دو بــرابــرش “مـغـــــرورمـــــ …

جملات مغرورانه و سنگین

گرگ باش…مغرور…..

مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن…
به مانند گرگ باش دشمن را بدر…
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش…
آن ها با پارس کرن های بیهوده زنده اند…

—-

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان

و بـــه او بگــــو

بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت

جملات مغرورانه برای پروفایل

دلم از نبودنت پر است ، آنقدر که اضافه اش از چشمانم میچکد !

جملات مغرورانه و سنگین

Damn pride
If you dont have it ،it will destroy your personality.
If you have it ،it will destroy yourself…!

غرور لعنتی
اگه نداشته باشی شخصیتتو نابود میکنه
اگه داشته باشی خودتو نابود میکنه…!

—-

همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت باد

غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد

جملات مغرورانه و سنگین

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

عکس نوشته مغرورانه و جذاب

سلامتی اون گرگ تیر خورده ای که هیچ موقع از زخم ناله نمیکنه….
چون خوب میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور میکنن…..!
زخمم خوب میشه …. بی ناله ….. اما …. میدرم ….
تمام کفتارهایی را که سر شکستن غرورم …
شرط بستند ….

—-

جـــانبــــازٍ چند درصـــد است

او که در حادثه ی عـــشـــق

قــــــلب و غــــرور خود را از دست داده است

جملات مغرورانه و سنگین

اعصابم مثل چشمام سگ دارد
بچه خوشگل
فاصله‌ت رو حفظ کن
تا تکه پاره نشدی

متن عاشقانه مغرور

من یه گرگم….
اخلاق مخلاق ندارم…..
غرورمو بشکونی کمرتو میشکونم…..
قبول شیرها قوی ترن….
ولی…..
هیچ گرگی با ضربه های شلاق اهالی سیرک…
دلقک نشده….

—-

من

مــــن کردن های من و تو بود کــه

هیچوقت مـــــــا نشدیـــم

نظرات