جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی + عکس نوشته سخنان فلسفی ملاصدرا

0

در این پست می توانید سخنان معروف فلسفی ملاصدرا و شعر فلسفی ملاصدرا و شعر ملاصدرا درباره خدا و جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی و عکس نوشته سخنان فلسفی ملاصدرا و اشعار برگزیده ملاصدرا را مشاهده کنید.

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

قلب‌هایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید.
زیرا که عشق چون عقاب است. بالا می‌پرد و دور… بی اعتنا به حقیران در روح.
کینه چون لاشخور و کرکس است. کوتاه می‌پرد و سنگین. جز مردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد.
بـرای عاشق ، ناب ترین ، شور است و زندگی و نشاط.
برای لاشخور ، خوبترین ، جسدی است متلاشی …

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

هست دنیا همچو گور و تن کفن

شغل تو دائم کفن وصله زدن

تا به کی جان می کنی ای تن پرست؟

این کفن هرگز نمی گردد درست

همچو کرم پیله جان را باختی

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

اشعار زیبای ملاصدرا

زاهد ز بهشت، خان و مان مى‌سازد    عابد به عمل بدان جهان مى‌نازد
عارف به معارف درون مى‌نازد            عاشق ز براى دوست جان مى‌بازد

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا!

و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف،

و زبان‌هایتان را از هر گفتار ِناپاک،

و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار…

و بپرهیزید از ناجوانمردی‌ها ، ناراستی‌ها ، نامردمی‌ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند ، چگونه بر سفره‌ی شما ، با کاسه‌ای خوراک و تکه‌ای نان

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

ساقیا از سر بنه این خواب را

آب ده این سینه پر تاب را

جام می را آب آتش بار کن

از صراحی دیده خون بار کن

مطربا یکدم به کف نه بربطی

زورق تن را بیفکن در شطی

از دف و نی زهره را در رقص آر

وز نوای چنگ و بربط اشکبار

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

گزیده سخنان ملاصدرا

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

بر بند تاب، با کودکانتان تاب می‌خورد ، و در دکان شما کفه‌های ترازویتان را میزان می‌کند

و “در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می‌خواند”…

مگر از زندگی چه می‌خواهید،

که در خدایی خدا یافت نمی‌شود، که به شیطان پناه می‌برید؟

که در عشق یافت نمی‌شود، که به نفرت پناه می‌برید؟

که در سلامت یافت نمی‌شود، که به خلاف پناه می‌برید

عکس نوشته زیبا ملاصدرا

گویم سخنی ز حشر چون برق ز میغ

بشنو که ندارم از تو این نکته دریغ

این جان و تنت که هست شمشیر و غلاف

آن روز بود غلافش از جوهر تیغ

جملات فلسفی ملاصدرا درباره زندگی

بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

نظرات