جملات زیبا و معنادار ملاصدار + اشعار کوتاه ملاصدرا

0

در این پست می توانید از سخنان زیبای ملاصدرا و سخنان ارزشمند ملاصدرا درباره زندگی و متن های زیبا از ملاصدار و جملات زیبا و معنادار ملاصدار و اشعار کوتاه ملاصدرا و دلنوشته های زیبا از ملاصدرا را مشاهده کنید.

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

مگر از زندگی چه می خواهید

که در خدایی خدا یافت نمی شود؟ که به شیطان پناه می برید

که در عشق یافت نمی شود؟ که به نفرت پناه می برید

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

خداوند بینهایت است و لا مکان و لا زمان
اما به قدر فهم تو کوچک می شود
و به قدر نیاز تو فرود می آید

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

از وجود خود در اول پاک شو

وانگه ار خواهی سوی افلاک شو

با دل و جانی به صد وابستگی

کی توانی از جهان وارستگی؟

سخنان پندآمیز ملاصدرا

ملاصدرا می فرمایند:

خداوند همه چیز میشود همه کس را

به شرط اعتقاد

به شرط پا کی دل

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

خداوند همه چیز می شود برای همه کس
به شرط اعتقاد ، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح ، به شرط عدم معامله با ابلیس
بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبانهایتان را از هر آلودگی

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

اشعار زیبا از ملاصدرا

عقل اول سایۀ نور خداست

ذات او معنی روح مصطفی است

مرجع جان های هر یک زانبیا

هست تا این حد یکی زین عقلها

عقل باشد سایۀ نور احد

پاک و بی غش باشد از نفس و جسد

قهرمان بر وی بود ذات خدا

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

به تدریج آنچه در خود اندوخته بودم، همچون آبشاری خروشان فرود آمد و چون دریایی پر موج، در منظر جویندگان و پویندگان قرار گرفت.

ملاصدرا

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود

متن های زیبا و معنادار ملاصدرا از زندگی

هست دنیا همچو گور و تن کفن

شغل تو دائم کفن وصله زدن

تا به کی جان می کنی ای تن پرست؟

این کفن هرگز نمی گردد درست

همچو کرم پیله جان را باختی

با کفن عشقی نهان درساختی

جملات زیبا و معنادار ملاصدار

یتیمان را پدر میشود

بی برادران را برادر میشود

بی همسر ماندگان را همسر میشود

عقیمان را فرزند میشود

نظرات