جملاتی درباره انسانیت + عکس نوشته درباره آزادی و آزادگی

0

در ین پست می توانید سخنان بزرگان درباره انسانیت و جملات فلسفی درباره انسانیت و جملات ناب و زیبا درباره انسانیت و جملاتی درباره انسانیت و عکس نوشته درباره آزادی و آزادگی را مشاهده کنید.

جملاتی درباره انسانیت

جملاتی درباره انسانیت

تنها انسانیت را در نظر داشته باشیم و باقی چیزها را فراموش کنیم. اگر بتوانیم از عهده این کار برآییم، آینده انسان، بهشتی خواهد بود لبریز از شادی و دانش و آگاهی، ولی اگر موفق نشویم ، یک نابودی عظیم و جهانی را پیش رو خواهیم داشت.

برتراند راسل

جملاتی درباره انسانیت

انسانیت که باشد، سوء استفاده از دیگران گم می شود

حکیم ارد بزرگ

جملاتی درباره انسانیت

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود.
حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان درباره انسانیت

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه و هم می‌تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.

ف او. رابرتسن

جملاتی درباره انسانیت

زمین بهشت میشود روزی که مردم بفهمند هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست…

جملاتی درباره انسانیت

من فکر می‌کنم که احتمالا با گذشت زمان، به جای سیاسی‌ سازی کمک‌های بشردوستانه، انسانی‌سازی سیاست رخ خواهد داد.
آدری هپبورن

متن کوتاه آزادی

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. حکیم ارد بزرگ

جملاتی درباره انسانیت

مانند درخت که از تبر می ترسد

یا ظلمت شب که از سحر می ترسد

انسانیت آن نشان اشرافی ما

از فقر شعور این بشر می ترسد

—–

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه و هم می‌تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.

جملات زیبا درباره آزادگی

به طرز وحشتناکی آشکار شده است که تکنولوژی ما از انسانیت ما فراتر رفته است.

آلبرت انیشتین

جملاتی درباره انسانیت

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد …
میلیونها جسد افتاد و بشریت معنای انسانیت را درک نکرد.

جملاتی درباره انسانیت

بی سواد و یا باسواد ، هر چه هستی …
انسان باش
بی پول و یا دارا ، هر چه هستی …
انسان باش
کارگر ساده و یا دیوان سالار ، هر چه هستی …
انسان باش
انسان باش و بمان … که جهان میزبان و شاد از وجود توست.
حکیم ارد بزرگ

اشعار انسانیت و بزرگی

انسانیت تنها دینی است

که پیروان چندانی ندارد

گاندی

جملاتی درباره انسانیت

گرفتن حقوق انسانی مردم از آنها، زیر سؤال بردن اصل انسانیت آنها است.

—–

فرزندم! تو می‌توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معنی است.

نظرات