سخنان بزرگان درباره کنترل خشم + فواید کنترل عصبانیت

0

در این پست می توانید دلنوشته های کنترل خشم و عصبانیت و جملات مناسب استوری برای کنترل عصبانیت و متن های مفهومی درباره فواید کنترل خشم و سخنان بزرگان درباره کنترل خشم و فواید کنترل عصبانیت را مشاهده کنید.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

سخنان بزرگان درباره کنترل خشم

تو به خاطر خشم خود تنبیه نمی شوی
بلکه به وسیله ی خشم خود تنبیه می شوی…
بودا

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این، قوانین فردی شما است که ناآرام تان کرده است، نه رفتار طرف مقابل.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

ای کاش یاد میگرفتیم
عصبانیتمون از دست دیگران رو،
سر کسی که از همه جا بیخبره
و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،
خالی نکنیم…

سخنان بزرگان برای کنترل عصبانیت

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد، مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

کسی که به جای خشمگین شدن
لبخند می‌زند
همیشه نیرومندتر است.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید، در دشواری خود به دام می‌افتید. هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید، بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

جملات کنترل عصبانیت و خشم

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا بر آشفته شدید
این، قوانین فردی شما است که نا آرام تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل…
آنتونی رابینز

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.

متن های کوتاه کنترل عصبانیت

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

خشم هیچ وقت بی دلیل نیست
ولی به ندرت دلیل خوبی برای آن وجود دارد.
بنجامین فرانکلین

——

به یاد داشته باشید که هر گاه از دست کسی خشمگین و یا برآشفته شدید، این، قوانین فردی شما است که ناآرام تان کرده است، نه رفتار طرف مقابل.

——-

تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد. ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود ویکتور هوگو

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد.
ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود
ویکتور هوگو

نظرات