اشعار عاشقانه انگلیسی + جملات ناب و صادقانه عاشقانه

0

در این پست می توانید متن های زیبای عاشقانه به انگلیسی و جملات زیبا عاشقانه و اشعار عاشقانه به همراه ترجمه فارسی و اشعار عاشقانه انگلیسی و جملات ناب و صادقانه عاشقانه و اشعار کوتاه انگلیسی را مشاهده کنید.

اشعار عاشقانه انگلیسی

اشعار عاشقانه انگلیسی

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

اشعار عاشقانه انگلیسی

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

اشعار عاشقانه انگلیسی

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

اشعار عاشقانه انگلیسی

شعر کوتاه انگلیسی

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

اشعار عاشقانه انگلیسی

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

اشعار عاشقانه انگلیسی

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

اشعار عاشقانه انگلیسی

شعرهای کوتاه و عاشقانه به صورت انگلیسی

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

اشعار عاشقانه انگلیسی

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

اشعار عاشقانه انگلیسی

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

نظرات