تعبیر خواب ایستگاه قطار یا مترو چیست؟

0

پیش از مطالعه تعبیر خواب ایستگاه قطار لازم است بدانید که تعبیر خواب قطار اشاره به کنترل شما بر زندگی دارد، همانطور که در زندگی بیداری می‌توانید بر دیگران کنترل و تمرکز داشته باشید. این خواب می‌تواند نشانه‌ای از نحوه نزدیک شدن به فرصت‌ها باشد.

آیا تعبیر خواب حقیقت دارد؟

این سؤال برای بسیاری از ما پیش می‌آید. تا چه حد می‌توانیم روی تعبیری که از خواب‌هایمان می‌شود حساب کنیم؟ واقعیت این است که دانشمندان تاکنون نتوانسته‌اند دلایل خواب دیدن و همین‌طور تعبیر خواب را به‌صورت علمی ثابت کنند؛ اما درعین‌حال نمی‌توانیم این واقعیت را انکار کنیم که بسیاری از ما خواب‌هایی می‌بینیم که در بیداری اتفاق می‌افتد؛ حتی در متون دینی و قرآن هم از رؤیای صادقه صحبت شده است. پس اگرچه تاکنون توضیح منطقی برای این مسئله پیدا نشده اما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم.

تعبیر خواب ایستگاه قطار یا مترو

 • ایستگاه قطار یا مترو در خواب نشانه‌ی تغییرات بزرگ در زندگی است.
 • دیدن خواب ایستگاه قطار و مترو نشانه تحول کامل در زندگی تان است و باید قدر آن را بدانید.
 • اگر در خواب قطار در ایستگاه توقف کرد تعبیرش این است پیشنهادات جالبی در آینده تجربه خواهید کرد.

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره‌ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان صرف کنید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • تعبیر خواب دیدن ایستگاه قطار، مسافرت کوتاه است.
 • تعبیر خواب دیدن ایستگاه قطار از دور یک مهمان ناخوانده است

لیلا برایت می‌گوید:

 • ایستگاه قطار در خواب، نشانه‌ی تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگی است.
 • اگر در خواب ببینید که در ایستگاه قطار قدم می‌زنید، به این معنا است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید.

معبرین غربی گویند:

 • خواب ایستگاه قطار، سمبل شروعی جدید، تکمیل مطالعات و افزایش دانش و برطرف کننده‌ی شک و دودلی هاست.
 • ایستگاه راه آهن یا مترو، درباره‌ی روابط احساسی، سمبلی مثبت و ثمر بخش است.
 • دیدن ایستگاه راه آهنی که از سنگ ساخته شده، بیانگر این است که فردی که همچنان به او علاقه دارید، بر میگردد.
 • اگر در رویا، جمعی را مشاهده کردید که در مسیر راه آهن در حال رفت و آمد هستند، اشاره به مجموعه افرادی دارد که در دنیای واقعی، منتظر هدایت و راهنمایی شما در زمینه‌ی تخصصی شما هستند. این رویا یاد آور این معناست که وظایف خود را بشناسید و در برابر افرادی که در محیط کار با آن‌ها در ارتباط هستید، احساس مسئولیت داشته باشید.
 • دیدن ایستگاه قطار در محیطی تاریک و سرپوشیده، اشاره به نقطه‌ای ناشناخته و مرموز در زندگی فرد دارد که در ضمیر ناخودآگاه او تاثیر گذار است.
 • صرف دیدن ایستگاه در خواب، اشاره به شروع شرایط و مسیر‌های خوشایند در زندگی واقعی است.
 • بودن در ایستگاه، درباره‌ی ورود به شرایط و مسیر‌های جدید، خبر میدهد. این خواب میتواند اشاره به شغل یا شروع پروژه‌ای جدید باشد که شما انتظار آن را میکشید و شما را سرشار از امید میکند.

تعبیر خواب دیدن مردم در ایستگاه قطار

 • اگر در خواب، مردم را با چهره‌ای شاد و خوشحال در ایستگاه راه آهن مشاهده کردید، این خواب درباره‌ی امکان منتهی شدن روابط احساسی شما به ازدواج خبر می‌دهد. این رویا نشان می‌دهد که رابطه‌ی شما، پتانسیل رسیدن به سرانجام ازدواج را دارد.
 • اگر در رویا مردم را با چهره‌ای عصبی و پرخاشگر، در ایستگاه قطار مشاهده کنید، خواب درباره‌ی فاصله گرفتن شما از محیط شغلی خبر می‌دهد.

اگر در خواب ببینیم از قطار سوار و یا پیاده شدیم

 

نظرات