تبریک روز روانشناس به دوست 1401 + تبریک صمیمی روز مشاور

0

در این پست می توانید متن تبریک روز مشاور و جملات زیبا و کوتاه تبریک روز روانشناس و تبریک روز روانشناس به دوست ۱۴۰۱ و تبریک صمیمی روز مشاور و متن های صمیمی روز مشاور را مشاهده کنید.

تبریک روز روانشناس به دوست

تبریک روز روانشناس به دوست

تفکر و آگاهی همراه مسیر دشوار تان گشته
خوشا به سعادتتان که همیشه به سوی کامیابی و موفقیت قدم برمیدارید.
روز روانشناس مبارک.

تبریک روز روانشناس به دوست

روز عشق و تفکر است

این دو گره خورده بر نام کسی است که

همتش والا و راهش آتشین است

روز روانشناس مبارک

تبریک روز روانشناس به دوست

تبریک دوستانه روز مشاور

روانشناسان رسالتی بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکیه و ترمیم و بازآفرینی روانی سالم و الستی را اول در جهان خویش هویدا می‌کنند و بعد این تزکیه زندگی شده را به دست‌اندازهای روح و روان بشریت می‌کشانند همچون پر سیمرغی که برای احضار عشق بر ذرات هوا می‌کشد خویش را تا آغوشی امن برای آلام و تزکیه ی دیگران باشند که وحدت یگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگی مصون بدارند

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده

تبریک روز روانشناس به دوست

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است. روز چرایی رفتار آدمی است.
روز اندیشیدن به ذهن است. روز تفکر در روان است.
روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است.
روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک باد

تبریک روز روانشناس به دوست

متن تبریک روز روانشناس به دوست

امروز روز نگاهی عمیق به بازی های کودکانه است

روز تلاش برای به آرامش رساندن دو قلب شکسته

امروز روز اتاقی ساکت و ساده با کاناپه ای که هزاران نفر رنج های سخت زندگیشان را برآن اشک ریخته اند

اتاقی که امن و خلوت گاه فردی مهربان و پذیرنده است، کسی که فارغ از خود، به آرامش انسان می اندیشد.

روز روانشناس و مشاور مبارک

تبریک روز روانشناس به دوست

روانشناس
روح را شفا می‌دهد
و انسان را به انسانیت راستینش متمایل می‌کند
روز روانشناس مبارک.

تبریک روز روانشناس به دوست

تبریک زیبا و صمیمانه رور روانشناس

امروز روز اشکها ولبخند هایی است که دراتاقی روشن اما مامن گاهی امن با گوشی شنوا وکلامی اگاه به شخصی به نام روانشناس بیان میشود تا فارغ از مشکلات خودش التیام بخش و درمانگر دردها باشد .

نهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک

تبریک روز روانشناس به دوست

موفقیت در سخن هایت جریان دارد
ما را در مسیر رسیدن به اهداف قرار دادی
و خودت نیز همیشه همراهمان بودی
مشاور عزیز روزت مبارک

تبریک روز روانشناس به دوست

اتاق روان شناس امن ترین پناه برای خستگان است

جایی که دردها و اشک ها را بی هیچ واهمه ای فرو میریزند

تا شاد و سبک بال شوند

نهم اردیبهشت روز جهانی روان شناس گرامی باد

نظرات