جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی + عکس نوشته انگلیسی صبح بخیر

1

بهترین زمان برای ارسال پیام عاشقانه در صبح و بعد از خواب است. می توانید برای جذب عشق خود از جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی و عکس نوشته انگلیسی صبح بخیر استفاده کنید.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

Good morning dear, I just wanted to let know how much I care for you. You are my shining star. Have a beautiful day

صبح بخیر عزیزم، فقط خواستم بگویم چقدر برایم ارزشمند هستی. تو ستاره درخشان من هستی. روز زیبایی داشته باشی.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

.Good morning, my love. I just wanted to let you know that I am thinking of you and that you are always in my heart
صبح بخیر عزیزم. میخواستم بدونی که دارم به تو فکر میکنم و تو همیشه در قلب من هستی.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

My day does not officially start until I say good morning and I love you to you
So, good morning, baby. I love you

روز من رسما آغاز نخواهد شد تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم. عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه انگلیسی

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

Since you came into my life, I no longer need the alarm clock. I cant wait to wake up very early in the morning, just to show you how much I love you.

از زمانی که وارد زندگی من شده ای، دیگر نیازی به آلارم ساعت ندارم. نمی توانم صبر کنم تا صبح زود بیدار شوم و به تو ثابت کنم چقدر دوستت دارم.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

.Rise and shine! It is a beautiful morning. I am so happy that you are in my life. I wanted to let you know how much I love you
طلوعی درخشان! صبح زیباست. از اینکه تو را در زندگی خود دارم بسیار شاد هستم. می‌خواهم بدانی که چقدر دوستت دارم.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

Night is over. Morning has begun. Now it’s time to wake up and give me a hug

شب تمام شده و صبح فرا رسیده، اکنون زمان آن است که بیدار شوی و من را در آغوش بکشی.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

متن و جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

The first thing I do when I wake up is check on you. Cant express how I feel for you. Good Morning sweetheart

اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام می دهم پیام دادن به توست. آنقدر که نمی توانم احسام را نسبت به تو بیان کنم. صبح بخیر دلآرام من.

جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

.Good morning. I know that you were worried about today. I know that you will do just fine. I love you, and I am proud of you
صبح بخیر میدونم که نگران برنامه امروز هستی. من مطمئنم که تو از پسش برمیای. دوستت دارم و به تو افتخار میکنم.

1 دیدگاه در “جملات صبح بخیر عاشقانه انگلیسی + عکس نوشته انگلیسی صبح بخیر

  1. اجتمانو گفت:

    ممنون از این مطلب کاربردی

نظرات