جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی + عکس نوشته انگلیسی شب بخیر

0

استفاده از جملات انگلیسی باعث می شود کمی زیبانتان تقویت شود و همچنین در کنار آن می توانید برای عشقتان که از سطح زبان بالاتری قرار دارد کمک بگیرید. برای اینکار می توانید از جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی و عکس نوشته انگلیسی شب بخیر استفاده کنید.

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Remember 3 things… I’m here. I’ll wait. I love you more than anything
۳ چیز رو به یاد داشته باش:
من اینجام…
منتظرتم…
بیشتر از هرچیز دیگه‌ای دوستت دارم…

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

I live for the day that my dream will come true and wake up next to you. good night my love

به امید روزی زندگی می کنم که رویایم تحقق پیدا کند و کنار تو از خواب بیدار شوم، شب بخیر عشق من!

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

جملات انگلیسی شب بخیر به همسر

It’s 2am and I’m lying in bed with nothing but the idea of you and I
ساعت ۲ نصفه شبه، من توی تختم خوابیدم و به چیزی غیر از خودم و خودت فکر نمی‌کنم

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Finally the night has come and it is the time when i’m lying on the bed and missing u and just praying for your sweet dreams.Good Night

شب فرا رسیده و زمان آن است که روی تخت تکیه داده و در حالی که دلتنگ تو هستم فقط برای رویای شیرین تو دعا کنم. شب بخیر!

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

جملات عاشقانه شب بخیر

When I close my eyes Isee you… When I open my eyes I miss you
وقتی چشمامو می‌بندم، تو رو می‌بینم… وقتی چشمامو باز می‌کنم، دلتنگتم…

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

I see the stars then i think the brighten star i have in my life- You.GOOD NIGHT

به ستاره ها نگاه می کنم و به ستاره درخشانی که در زندگی ام دارم فکر می کنم: به تو! شب بخیر

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

متن و جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

May an amazing day be followed by a really good night. May all the troubles and concerns just go away for a while and don’t disturb you in your sleep. May this night bring you rest and tranquillity. Good night!

ممکن است یک روز فوق‌العاده با یک شب واقعا خوب دنبال شود. ممکن است تمام مشکلات و نگرانی‌های شما برای مدتی از بین برود و در خواب مشکلاتت را نخواهی دید. امیدوارم در این شب پس از استراحت تا صبح به آسودگی خاطر برسی

نظرات