اشعار کوتاه عذرخواهی + اشعار عاشقانه عذرخواهی

0

یکی از روش های عذرخواهی استفاده از متن و اشعار عذرخواهی و معذرت خواهی است. ما نیز در این پست اشعار کوتاه معذر خواهی، شعرهای کوتاه عذرخواهی دوستانه، اشعار عاشقانه عذرخواهی و اشعار کوتاه عذرخواهی قرار داده ایم.

اشعار کوتاه عذرخواهی

اشعار کوتاه عذرخواهی

چی میشد تو هم منو دوستم میداشتی نازنین / جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین

حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم / طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین . . .

اشعار کوتاه عذرخواهی

اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم

اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ،

خدا اینقدر بزرگ نبود . . .

اشعار کوتاه عذرخواهی

گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن

که بدعهد از پشیمانی پشیمان زود می گردد

شعر کوتاه معذرت خواهی

عزیز دلم جدائی مکن / جهان کوچکیست ، بی وفائی مکن
ببخش عاشقت را و منت گذار

اشعار کوتاه عذرخواهی

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم

بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم

بیا از حسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیم

بیا بر خنده ی این صبح بهار خنده کنیم

اشعار کوتاه عذرخواهی

شوری ست که من با کرَم ِ عشق بسازم

ویرانه ی دل در حرم ِ عشق بسازم

عادت شده دل بستن و بشکستن و تکرار

وقت است کمی با صنم ِ عشق بسازم

شاهین خیالم به بلندای ِ هوس نیست

اشعار کوتاه عذرخواهی

اشعار کوتاه عذرخواهی عاشقانه

بوسه ام را می گذارم پشت در / قهر کردی ، قهر کردم ، سر به سر

تو بیا ، در را تماماً باز کن / هر چه میخواهی برایم ناز کن

من غرورم را شکستم ، داشتی ؟ / آمدم ، حالا تو با من آشتی ؟

اشعار کوتاه عذرخواهی

تو قلب منو کشتی و رفتی اما میدونم که حتما یه روز بر میگردی

چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده

—————

زود بر رخصت خود کلک پشیمانی راند

شاه غیرت که دل از وی خط ترخانی داشت

شعر عذرخواهی از همسر

قهر مکن ای فرشته روی دلارا / ناز مکن ای بنفشه موی فریبا

طعنه و دشنام تلخ اینهمه شیرین / چهره پر از خشم و قهر اینهمه زیبا

ناز تو را میکشم به دیده منت / سر به رهت مینهم به عجز و تمنا

اشعار کوتاه عذرخواهی

زبان معذرت میبوس و میتاز

که بخشاید مگر داننده راز

———–

ندانستم که مه رویان بعهد خود نمیپایند

از آن عهد و از آن پیمان پشیمانی پشیمانی

اشعار کوتاه عذرخواهی از عشقم

جنس من از آهن و از سنگ نیست / من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست

حال دل از من نمیپرسی چرا / حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست . . .

اشعار کوتاه عذرخواهی

از تو به یک حرف ناروا نکشم دست / وز سر راه تو دلربا نکشم پا

عاشق زیباییم اسیر محبت / هر دو به چشمان دلفریب تو پیدا

نظرات