جملات احساسی درباره دلبر + عکس استوری درباره دلبر

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه زیبا و جملات احساسی درباره دلبر و عکس استوری درباره دلبر و متن عاشقانه برای همسرم و جملات احساسی خاص و اشعار زیبا برای همسرم و شعرهای کوتاه درباره دلبر را مشاهده کنید.

   جملات احساسی درباره دلبر

جملات احساسی درباره دلبر

امروز برایت یک عینک نو خریدم …

آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .

—–

زندگی همینه: انتظار یه آغوش بی‌منت، یه بوسه بی‌عادت، یه دوستت دارم بی علت. باور کن که زندگی همین دوست داشتن‌های ساده است.

جملات احساسی درباره دلبر

عشق من
من یه دونه دل دارم
اونم همه اش گیرتوعه…

جملات احساسی درباره دلبر

به اندازه ی …..

بی خیال ….

تو فکر کن دوستت ندارم

من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

جملات دلبرانه

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

جملات احساسی درباره دلبر

دیگر دلی نمانده که دلبر بخوانمت
هجران روی تو، دل ما را مذاب کرد…

—–

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

جملات احساسی درباره دلبر

میشود بین دو دستت یک بغل،جا واکنی؟
غیر من،هر دلبری را تا ابد حاشا کنی…

عکس استوری عاشقانه

آرزو کن با من

که اگر خواست زمستان برود

گرمی ِ دستِ تو اما باشد

آرزو کن با من

“ما” ی ما ” من” نشود

سایه ات از سر ِ تنهاییِ من کم نشود . . .

جملات احساسی درباره دلبر

از «تو» ممنونم که دوستت دارم. تو، می‌توانستی جورِ دیگری باشی، جوری که هرگز نتوانم دوستت بدارم.

—–

فصل تنهایی من کاش به آخر برسد
دل دور از وطنم باز به دلبر برسد…

—–

دستانت رو دور گردنم حلقه کن

این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن

جملات احساسی درباره دلبر

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

جملات احساسی درباره دلبر

مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره

تو دلبر و استادی ما عاشق و این کاره…

جملات احساسی درباره دلبر

” دل” چه دنیای قشنگی دارد…

“بزرگ” میشود…

“عاشق” میشود…

“تنگ” میشود…

میشکند…

میگرید…

میریزد…

دلبری میکند…

میتپد و میمیرد…

چون “می ایستد” تمام میشود…

—–

چه حال خوبیست هوای دو نفره. دست‌های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه. من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود.

جملات احساسی درباره دلبر

موی فر داری شما
و دلربایی میکنی
دلبر مو فرفری
در دل خدایی میکنی……

—–

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

نظرات