اشعار عیب یابی + شعرهای زیبا از شاعران معروف درباره عیب یابی، صبر و تلاش

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره عیب یابی و اشعار عیب یابی و شعرهای زیبا از شاعران معروف درباره عیب یابی، صبر و تلاش و جملات ناب درباره عیب یابی و متن درباره صبر و تلاش و اشعار زیبا درباره عیب جویی را مشاهده کنید.

 اشعار عیب یابی

اشعار عیب یابی

امام حسن علیه السلام: از اخلاق خوب مومن این است که
عیب جو و عیب گوی دیگران نیست.

اشعار عیب یابی

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: افراد عیب دار، دوست دارند تا عیوب مردم را پخش کنند،
تا بهانه ای برای معایب خویش فراهم آید.

اشعار عیب یابی

زعیب خویش هنر نیست چشم پوشیدن

که پرده پوشی عیب کسان هنر باشد…

—–

دیگران را گرامی بدار و عیب هایشان را نگو چرا که…
(اگرکسی را گرامی بداری،در حقیقت خودت راگرامی داشته ای وحیثیت خویش را با آن آراسته ای.
بنابراین،به خاطر خوبی واحترامی که به خودت کرده ای، ازدیگری انتظارسپاسگزاری نداشته باش.)

اشعار عیب یابی

امام حسن علیه السلام: از اخلاق خوب مومن این است که
عیب جو و عیب گوی دیگران نیست.

عکس استوری عیب یابی

آدم ها موجودات خوبی نیستند…
گاهی چه قادر توی ذوقت می زنند…
گاهی چه واضح امیدت را می کشند.. .
گاهی چه کاشف عیب هایت را می یابند…
گاهی چه فاتح قلبت را می درند…
گاهی چه نادم خوبی می کنند…
گاهی چه عاشق ترحم می کنند…
و…
گاهی چه راغب تنهایت می گذارند……

اشعار عیب یابی

هر که در فکر عیب خود باشد،از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد (حضرت علی ع )

—–

عیب های مؤمنان را جستجو نکنید؛ زیرا هرکه دنبال عیبهای مؤمنان بگردد، خداوند عیبهای‏او را دنبال کند و هر که خداوند تعالی عیوبش را جستجو کند، او را رسوا سازد گرچه درون خانه‏ اش باشد.

اشعار عیب یابی

آقای قاضی
عیب از خودمون بود
هر هوس رو به غلط،عشق حسابش کردیم….

متن کوتاه عیب جویی

خوشا به حال کسی که به اصلاح عیب های خود مشغول بوده و نگران عیب دیگران نباشد (حضرت محمد ص )

اشعار عیب یابی

آدمی را همین عیب بس که عیبی را در مردم ببیند و در خود نبیند و مردم را به خاطر کاری‏سرزنش کند که خود نمی‏تواند آن را ترک کند و همنشین خویش را با چیزهای نامربوط و بیهوده بیازارد.

اشعار عیب یابی

گر نداری دانش ترکیب رنگ
بین گل ها زشت یا زیبا مکن
خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را در این و آن پیدا مکن…

اشعار عیب یابی

دانش و دارایی هر عیبی را می پوشاند و نادانی و ناداری هر عیبی را آشکار می کند (حضرت محمد ص )

—–

از گمان دوری کنید؛ زیرا گمان، دروغ ترین سخن است. به سخنان مردم گوش فرا ندارید و عیبشان را پی‏جویی نکنید.

نظرات