متن روز جهانی معلولان + عکس نوشته ادبی روز معلولان

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره معلولان و متن روز جهانی معلولان و عکس نوشته ادبی روز معلولان و جملات زیبا درباره تبریک روز معلولان و اشعار کوتاه درباره معلولان عزیز و تبریک روز جهانی معلولان به دوستان را مشاهده کنید.

 متن روز جهانی معلولان

متن روز جهانی معلولان

تو کیستی؟

پایی که راه میرود؟

پس من نباید باشم !!!

اما من هستم با پایی که راه نمیرود…

صد البته که من و تو جانی هستیم. جانی که درک میکند و میفهمد نه جسم…

آمده ایم تا پنجره دلهامان را به روی هم بگشاییم…

من پاهایم ستون بدنم را از دست دادم..

اما آیا همین ستون قرار است مرا به عرش خدا ببرد؟..

مطمئنا نه …

متن روز جهانی معلولان

زمانی که پروردگارم من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن روز جهانی معلولان

به امید اینکه در هیچ جای جهان معلولی به علت محدودیت های ساختار شهری و فقر فرهنگی افراد جامعه به دوری از اجتماع روی نیاورد ۱۲ آذر ماه روز جهانی معلولین مبارک باد.

متن روز جهانی معلولان

عکس استوری روز معلولان

این روزها همه از دردها، کوه میسازند

از بیماریها، طوفان می سازند

با دیدن معلولان آه می کشند

گذراندن لحظات با معلولان، برایشان سخت است

این روزها هیچکس طاقت تحمل سختی ندارد

این روزها هیچکس مشقت و درد را دوست ندارد

این روزها همه دنبال آسایش و لذت دنیوی هستند

متن روز جهانی معلولان

کسی که برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول میگیرند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن روز جهانی معلولان

معلول کسی که برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیرد ولی خیلی از دیگران ها، امید، صبر، استقامت، پشتکار… در زندگی شون را از معلول می گیرند.

متن روز جهانی معلولان

جملات ادبی تبریک روز معلولان

از آن پرنده که بال شکسته اش بندی محکم بر پایش بسته تا اوج گرفتنش را کسی نبیند؟

از آن قاصدک تنها که محکوم به پیمودن مسیریست که اجبار به رفتنش بیشتر از میل به رفتنش است ؟

یا از آن نسیم صبحی که اسیر سرد و گرم زندگی شده است؟ پروازم را از کدامین پرنده آموزم که نه محکوم به اسارت باشد و نه اجبار و نه خانه نشینی؟

متن روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی شناگری درخلاف جهت آب

آب این چنینی جزرومد دارد ، خشونت دارد ، بیرحمی دارد ، معلول موفق کسی است که علیرغم این موانع خود را به سرمنزل مقصود میرساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

متن روز جهانی معلولان

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است. پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

۱۲ آذر روز معلولین مبارک.

نظرات