متن درباره یاس و ناامیدی + عکس استوری غمگین درباره تنهایی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره تنهایی و متن درباره یاس و ناامیدی و عکس استوری غمگین درباره تنهایی و سخنان بزرگان درباره ناامیدی و متن ناامیدی و تنهایی و متن غمگین درباره یاس و متن زیبای نا امید نشدن را مشاهده کنید.

 متن درباره یاس و ناامیدی

متن درباره یاس و ناامیدی

ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم

اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم

دستان خدا همواره با من است

قلب من خانه خداست…

—–

هرجا سخن از خاک دری هست
سری هست
هرجا تب عشق هست
دل در به دری هست ….

متن درباره یاس و ناامیدی

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!

کاری برای انجام دادن،

کسی برای دوست داشتن،

و امید به فردای بهتر …

متن درباره یاس و ناامیدی

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید

سرعت خوشبختی بسیار کم است

تا زندگی ات لود شود …

عمرت تمام شده

عکس استوری درباره تنهایی

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه

یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست امـــــتداد پایان اســــت

بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد

متن درباره یاس و ناامیدی

نهنگ یونس را نخورد…

کارد اسماعیل را نکشت…

آتش ابراهیم را نسوزد…

دریا موسی غرق نکرد…

آری اگر او بخواهد

همه چیز ممکن است…

.. نا امید نباش …

متن درباره یاس و ناامیدی

گذشته که حالم را گرفته است

آینده که حالی برای رسیدنش ندارم

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی…

متن درباره یاس و ناامیدی

پیراهنم را اتو می زنم

کفش ها را دستمال می کشم

زندگی اما مرتب نمی شود

متن درباره یاس

وقتی آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده و نا امید نشو.

توکل کن

چرا که خداوند در فکر بخشیدن چیزهای بهتری به توست

متن درباره یاس و ناامیدی

نا امیدی اولین قدمی است

که شخص به سوی گور برمی دارد

—–

زمان گذشت بدون توجه به چیزهای کوچکی که کم هم نبودند
چیزهای کوچکی که حداقل می توانستند تحمل کردن زندگی را آسان تر کنند
گاهی فرصت نبود
گاهی حوصله
و من خیلی دیر این را فهمیدم
خیلی دیر
هر چند که شاید هنوز هم پشت این همه سیاهی
کسی ، چیزی پیدا شود که نام من را از یاد نبرده باشد

متن درباره یاس و ناامیدی

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی ، بدان که روشنی …

عکس استوری متن درباره یاس و ناامیدی

وقتی پر از سکوت شدی

به یاد بیار کسی رو که به صدات محتاجه

وقتی دلت خواست از غصه بشکنه

به یاد بیار کسی رو که توی دلت یه کلبه ساخته

متن درباره یاس و ناامیدی

همـچـون ساعـت شنی شــده ام

کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـ زنـد

و الـتـمـاس مـی کــنــد

یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد

مــن هــم …

نه …

لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد بــگـذاریــد تــمام شــوم

—–

زندگی کن ، حتی اگر بهترینهایت را از دست دادی

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر برایت میسازد …

نظرات