پیام تبریک جشن آذرگان + عکس استوری درباره روز آذرگان

0

در این پست می توانید متن ادبی تبریک جشن آذرگان برای کپشن و پیام تبریک جشن آذرگان و عکس استوری درباره روز آذرگان و جملات زیبا درباره آذرگان و عکس استوری درباره جشن آذرگان و اشعار کوتاه درباره جشن آذرگان را مشاهده کنید.

پیام تبریک جشن آذرگان

پیام تبریک جشن آذرگان

جشن آذرگان بر شـما مبارک باد

هم چون آتش، پاک و نورانی، بسوی پیشرفت قدم بردارید.
دل تان گرم،
تن‌تان سالم،
زندگی‌تان پرفروغ و روشن از عشق و مهر باد

پیام تبریک جشن آذرگان

نیایش همی کرد و خواند آفرین

که وی را فروغی چنین هدیه داد

همین آتش آنگاه قبله نهاد

بگفتا فروغی اسـت این ایزدی

پرستید باید اگر بخردی

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

ای ماه، رسید ماه آذر

برخیز و بده می چو آذر

آذر بفروز و خانه خوش کن

زآذر صنما بـه ماه آذر

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

جملات زیبا درباره جشن آذرگان

“پانویس ؛ امروز نهم آنزماه «آذرماه»؛ روز جشن آذرگان

بر همه ی یِ ایرانیان با هر قوم و نژاد و گویش و رنگ، خجسته و همایونی باد

پیام تبریک جشن آذرگان

بدان گه بُدی آتش خوبرنگ

چو مر تازیان راست محراب سنگ

بـه سنگ اندر آتش بدو شد پدید

کز او در جهان روشنی گسترید

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

دراین پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در ان ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد انچه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

“آذر «الهه آتش» ؛ اندیشه و داناگری شـما رو بسوی بالا هم چون آتش پیش ببرد”
.و چنین شود«آمین»

متن جدید تبریک جشن آذرگان

بـه آتش ز آهن جدا کرد سنگ

سر مایه کرد آهن آبگون

کزان سنگ خارا کشیدش برون

چو بشناخت آهنگری پیشه کرد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

ای ماه، رسید ماه آذر

برخیز و بده می چو آذر

آذر بفروز و خانه خوش کن

زآذر صنما بـه ماه آذر

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

۹ آذر روز جشن آذرگان بر شـما عزیزان گرامی باد و مبارک باد

در نهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی کـه نام روز و ماه یکی می شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود کـه در گاهشمار خورشیدی برابر اسـت با سوم آذر ماه خورشیدی.

روز نهم هر ماه آذر یا اتر نام دارد آذر ایزد ویژه­ ی همه ی­ ی آتش­هاست و از احترام ویژه­ای نسبت بـه سایر آخشیج­ها ناصر برخوردار می­باشد و جشن آذرگان جشنی دیگر از جشن­های‌ آتش اسـت در گرامیداشت این آخشیج و ایزد منسوب بـه ان.

عکس استوری پیام تبریک جشن آذرگان

شب آمد برافروخت آتش چو کوه

همان شاه در گرد او با گروه

یکی جشن کرد ان شب و باده خورد

سده نام ان جشن فرخنده کرد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

پیام تبریک جشن آذرگان

دراین پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در ان ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد انچه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

نظرات