متن تبریک جشن آذرگان + عکس استوری تبریک روز آذرگان

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره روز آذرگان و متن تبریک جشن آذرگان و عکس استوری تبریک روز آذرگان و جملات ناب درباره روز آذرگان و عکس نوشته خاص درباره تبریک روز آذرگان و اشعار زیبا و دلنشین درباره روز آذرگان را مشاهده کنید.

 متن تبریک جشن آذرگان

متن تبریک جشن آذرگان

مسعود سعد سلمان:

ای ماه، رسید ماه آذر

برخیز و بده می چو آذر

آذر بفروز و خانه خوش کن

زآذر صنما به ماه آذر

متن تبریک جشن آذرگان

آذرگان بر همه ی ایرانیان و آزادگان جهان خجسته و فرخنده باد و نور آتش دل تان پرفروز و بر فراز باد.
آتش امید دراین آذر تاریکی را خواهد شکافت.
اگرهم رای هستید ؛ و اگر دوست دلشتید بنویسید، ایران پیروز ؛ دوست گرامی

متن تبریک جشن آذرگان

ای ماه، رسید ماه آذر

برخیز و بده می چو آذر

آذر بفروز و خانه خوش کن

زآذر صنما بـه ماه آذر

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

متن تبریک جشن آذرگان

آتش عشق است کاندر نی فتاد

جوشش عشق است کاندر می فتاد

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

عکس استوری تبریک روز آذرگان

نظافت و پاکیزگی، از جمله ستردن موی و چیدن ناخن دراین روز نیک بود.
نهم آذر جشن «آذرگان» مبارک باد

متن تبریک جشن آذرگان

دراین پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در ان ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد انچه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

متن تبریک جشن آذرگان

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

متن تبریک جشن آذرگان

آذر قوس نهمین ماه سال خورشیدی اسـت ودر گاه‌شماری رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۲۴۷ ام سال آغاز شده ودر روز ۲۷۶ ام سال پایان می یابد. آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز اسـت. برج فلکی آذرماه برج قوس کمان اسـت.

عکس استوری جشن آذرگان

آتش عشق اسـت کاندر نی فتاد

جوشش عشق اسـت کاندر می فتاد

آتش اسـت این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

متن تبریک جشن آذرگان

ای خرامنده سرو تابان ماه
روز آذر می چو آذر خواه
شادمان کن مرا بـه می کـه جهان
شادمان شد بـه فر دولت شاه

متن تبریک جشن آذرگان

آتش طبعت اگر غمگین کند

سوزش از امر ملیک دین کند

آتش طبعت اگر شادی دهد

اندرو شادی ملیک دین نهد

باد و خاک و آب و آتش بنده‌اند

با من و تو مرده با حق زنده‌اند

پیش حق آتش همیشه در قیام

همچو عاشق روز و شب پیچان مدام

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

نظرات