سخنان زیبا درباره شادی + عکس استوری شادی بخش

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره شادی و سخنان زیبا درباره شادی و عکس استوری شادی بخش و متن درباره انرژی زندگی و متن درباره امیدواری در زندگی و عکس نوشته درباره شادی و متن درباره با شادی و خوشحالی زندگی کردن را مشاهده کنید.

سخنان زیبا درباره شادی

سخنان زیبا درباره شادی

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود

اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی

که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره

و نه گذشته ای برای حسرت

—–

خوشبختی زمانی است که
آنچه فکر می کنید،
آنچه می گویید
و آنچه انجام می دهید
با هم هماهنگ باشند.

سخنان زیبا درباره شادی

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !

کاری برای انجام دادن

کسی برای دوست داشتن

و امید به فردای بهتر

عکس استوری شادی

فراموش نکن که:

“زمان”

آدم وفادار رومشخص می کنه

نه “زبان”

دریا برای مرغابی تفریحی

بیش نیست،

اما برای ماهی زندگیست

برای کسی که دوستت دارد

“زندگی” باش نه “تفریح”

سخنان زیبا درباره شادی

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،
آن است که گاهی درد و رنج‌ هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،
چرا که شادمانی برتر و نهایی،
همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می‌ زنید

سخنان زیبا درباره شادی

دیروز رفته است

فردا شاید هرگز نباشد

تنها چیزی که داری

همین لحظه هاست

پس قدر این لحظه ها را بدان

سخنان زیبا درباره شادی

خوشبختی به این نیست که زندگیت از همه نظر کامل باشه
بلکه به معنی ساده و شاد بودنه

متن درباره شادی زیستن

می توان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادی های کوچک لذت برد
فقط کافیست باور داشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

سخنان زیبا درباره شادی

برای امروزتون

شادی دم کرده ام

بخندید وشادباشید

روزتون آرام و شاد و زیبا

و سرشار از خوشبختی

و عـشق و آرامـش

—–

برای زیبا زندگی نکردن،

کوتاهی عمر را بهانه نکن…

عمر کوتاه نیست…

ما کوتاهی می کنیم!

زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است.

سخنان زیبا درباره شادی

هفت قانون شاد بودن :
همیشه لبخند بزن
ساده زندگی کن
هرگز متنفر نباش
نگران نباش
فراوان ببخش
کم توقع باش

عکس استوری سخنان زیبا درباره شادی

می توان ساده زندگی کرد

ساده زیست

و از شادیهای کوچک لذت برد

فقط کافیست باورداشته باشیم

لذت شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست.

سخنان زیبا درباره شادی

وقتی از ته دل شاد باشی
این شادی همه چیز رو در اطرافت قشنگ می کنه

—–

زندگی اصلا پیچیده نیست،
خودت را
از محدودیت ها رها کن!
شادی را در آغوش بگیر
و بگذر از تمامِ نشدن ها…
غصه، هیچ گاه
چیزی را حل نخواهد کرد…
مونس آهنگری

سخنان زیبا درباره شادی

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

نظرات