نوشته‌هایی از عشق و همدردی + عکس استوری مهربانی و محبت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره همدری و نوشته‌هایی از عشق و همدردی و عکس استوری مهربانی و محبت و متن درباره مهربانی کردن و جملات ناب درباره مهربانی و سخنان بزرگان درباره مهربانی و عکس استوری درباره مهربانی را مشاهده کنید.

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

قوانین فردی خود را به گونه ای سامان دهید که به شیوه ها و راههای بسیار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت کنید و لذت بردن را برای خویش بسیار آسان سازید.

آنتونی رابینز

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی‌ها از ضعیفترین حافظه‌ها پاک نمیشوند
پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است…

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد

دعایت میکنم سهمت همیشه آسمان باشد

—–

هیچ دلبستگی ای نیست که روزی به نفرت مبدل نشود؛ حتی مهر مادری.

یوهان ولفگانگ فون گوته

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

انسان زود پشیمان میشود
گاه از گفته و
گاه از نگفته هایش.
اما سراغ ندارم کسی را
که از مهربانی پشیمان باشد
خوش به حال آنکه خوب میداند
مهربانی منطقی‌ترین گفتگوی زندگیست

متن درباره مهربانی

آسمانت بی غبار
، سهم چشمانت بهار

قلبت از هر غصه دور
، بزم عشقت پر سرور

بخت و تقدیرت

قشنگ
، عمر شیرینت بلند

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

آندره موروا

—–

اگر کسی گره‌ای دارد
و تو راهش رامیدونی سکوت نکن!
اگر دستت به جایی می‌رسه کاری کن
معجزه‌ی زندگی دیگران باش..
بی‌شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای عزیزی که دوستش داریم

نیمکتی بگذاریم برای همیشه

عکس استوری مهربانی

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است که در آن با دیگری، باید همچون کودک رفتار شود.

میلان کوندرا

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

هیچ درختی
به خاطر پناه دادن به پرنده‌ها
بی بار و برگ نشده است…
تکیه گاه باشیم.
مهربانی سخت نیست..!

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

فرو گرفته مرا آنچنان محبت دوست

که هر چه مینگرم، پای تا سرم همه اوست

عکس استوری نوشته‌هایی از عشق و همدردی

در دادگاه از او پرسیدند که آیا مورد عنایت خاص خداوند قرار دارد. پاسخ داد «اگر نیستم خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد و اگر هستم این مقام را برایم حفظ کند. اگر می‌دانستم که خداوند به من لطفی ندارد غمگین‌ ترین موجود روی زمین بودم.

ژان‌دارک

نوشته‌هایی از عشق و همدردی

مهربانی یک سلوک است!
یک نیاز… نیازی برای آدم گمشده ی امروز
مهربانی یک انتخاب است
دوست داشتن حرمت است، منفعت نیست!
خلوﺹ است، رنگارنگ شدن نیست
صفای دل است و بلاهت نیست
دوست داشتن را دوست بداریم.
بی ریا، پاک و با تمام وجود…
لا‌یق مهربانی باشیم…

نظرات